Kurs på Konfuciusinstitut släpptes igenom trots att viktiga fakta saknades
Karlstads universitet (Foto: Karlstad univeristet)


Konfuciusinstituten (KI) har utsatts för allt mer kritik på sista tiden. Flera universitet runt om i världen har avslutat sina avtal med de kontroversiella instituten då de anser att de hotar den akademiska friheten. 2013 granskade kursplanegruppen på Karlstads universitet en ny historiekurs från KI. När historiekursen visade sig sakna problematisk fakta från Kinas nutidshistoria paketerades kursen om med nytt namn till en i kinesisk kultur och godkändes.

Rick Ursberg, student på Karlstads universitet, ingick i kursplanegruppen 2013, med ett mandat från studentkåren. Kursplanegruppen kontrollerar att universitetets kursplaner håller den standard som krävs för högskolenivå. När en ny historiekurs i kinesiska på 4 poäng från KI skulle granskas var kursplanegruppen enig om att det saknades problematiska delar ur den kinesiska historien, enligt Rick Ursberg.


Rick Ursberg (Foto med tillstånd av Rick Ursberg)

Rick Ursberg (Foto med tillstånd av Rick Ursberg)

Han såg två problem med kursen. Dels var det mängden litteratur som skulle läsas under den korta perioden och dels avsaknaden av de problematiska delarna ur den kinesiska historien.

– Det var väldigt många människor som svalt ihjäl under Mao. Det skulle vara en historieöversikt. Då skulle de här bitarna vara med. Kurserna på universitet är ju inte reklam; det ska ju vara utbildande och kritiskt granskande. Här ska man lära sig något, säger Ursberg.

Han beskriver det som att de hade plockat ut bitar som inte är så jobbiga och lämnat det andra därhän. Det saknades flera händelser från Maos styre och konsekvensen med den Stora svälten.

"Inget utrymme för reflektion"

Det andra problemet med kursen var att det inte fanns utrymme för reflektion och liknande i kursen, enligt Ursberg. Han hänvisar till högskolelagen då det i samhällsvetenskapliga ämnen som bland annat historia ska ”finnas utrymme för kritisk reflektion”. Rick protesterade till en början mot kursinnehållet men lärarna menade att det bästa trots allt vore om man kunde godkänna kursen.    

– Jag förstod av dem att, nu har vi ett samarbete med Konfuciusinstitutet, vi får ta det som det är, säger Ursberg.

Kursplanen reviderades och det gavs möjlighet till diskussion i kursen varmed kursen godkändes och ändrades från historiekurs till en kurs om Kinas kultur. Följande står att läsa i deras protokoll:”Kursplanen återemitterades 2013-03-12 på grund av att det saknades lärandemål gällande analys, tolkning, reflektion etc. Kursplanegruppen föreslog även en ändring av kursnamnet till ”Glimtar av klassisk kinesisk kultur.” (Kursplanegruppen vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. (2013-04-09)

Möjligt att stoppa kurs som inte håller måttet

Epoch Times har sökt Charlotte Hemmingson, som då var ordförande i kursplanegruppen och hade det andra mandatet, för en intervju. Hon vill inte ställa upp men hänvisar istället till John Sören Petterson, vice ordförande vid KI på Karlstads universitet.

John Sören Pettersson medger att det fanns kritik på såväl fördjupningen av kursinnehållet som möjligheten att utbilda studenterna enligt ett kritiskt förhållningssätt.

Enligt honom är utbyten och att chansen få bo utanför Kina några år det viktigaste för de kineser som arbetar på KI.

– När deras barn går i svenska skolor överbryggar det hur vi ser på vilka rättigheter man har och akademisk frihet, även mänskliga rättigheter.Han tycker samtidigt att KI inte går den kinesiska regimens ärenden.

Epoch Times har sökt rektor Åsa Bergenheim för en intervju. Hon ville inte bli intervjuad och hänvisade istället till ansvarig för KI.

Epoch Times kontaktade då prorektor Thomas Blom. Han sade att ledningen inte kände till ärendet. Blom ville inte heller bli intervjuad och hänvisade ET till dekanus Patrik Larsson, ordförande i fakulteten humaniora och samhällsvetenskap.

Universiteten "ansvarar själva"


Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet)

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet)

I ett mejl till Patrik Larsson frågar Epoch Times: Vad anser ni om att kursplanegruppen inte känner att de kan stoppa en kurs som inte håller svensk högskolestandard på grund av Karlstads universitets samarbete med KI?

”Kursplanegruppen kan stoppa en kurs som inte håller måttet,” svarade han.

ET: Vad anser ni om att kinesiska regimen som är känd för sin censur finansierar KI på svenska universitet med kurslitteratur och lärare skolade i en diktatur?

”All kurslitteratur granskas. Även undervisningen utvärderas. Det är bra att våra studenter får möta lärare skolade i andra kulturer.”

Epoch Times har sökt ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S) för en intervju. Ministern svarar via pressekreteraren i ett mejl:

”Universitet och högskolor ansvarar själva för att ge utbildning som når målen i högskolelagen. Universitetskanslersämbetet ansvarar för att granska att målen uppfylls. Om man inte anser att en utbildning når målen kan man anmäla den till dem. ”

”Ministern avböjer från att svara på övriga frågor.”

"Idealen urholkas"

Rick Ursberg tror att det växande intresset för internationalisering och att det erbjuds ett färdigt paket där kinesiska staten betalar, gör det enkelt att ingå ett samarbete med KI, och att man inte reflekterar över innebörden i det. Han anser att universitet kan göra vissa kompromisser för att bli internationaliserade, men om kurserna inte följer högskolelagen urholkas idealen.

– Här är det olika modeller för hur man ser på vad utbildning är. De är inte kompatibla. Här måste man ta lite mer ställning. Vi har en högskolelag. Vi tror på vissa utbildningsideal och liknande. Dessa måste man värna. Jag är väldigt intresserad av internationalisering. Man måste se de konfliktytor som finns och inte bara se att det är ett lätt paket att svälja.

– Tänk då på de människor som ska gå de här kurserna på ett universitet. Det är ju de som får betala priset.

Om att eleverna drabbas svarar dekanus Patrik Larsson vid Karlstads universitet: 

”Vi värnar om att utveckla studenternas kritiska tänkande och vi finner inget som tyder på att deras förmåga till det försvagas i samband med att de går Konfuciusinstitutets kurser.”

"Orimlig strid"

Rick Ursberg hade i praktiken kunnat stoppa kursen med ett mandat av två. Men han säger att det var en orimlig strid att ta i det läget.

– Jag kan bara svara för de intryck jag fick där. Jag uttryckte väldigt tydligt att den hade flera problem. Jag fick det intrycket av lärarna och förstod av sammanhanget att: "ja men vi samarbetar med KI, vi borde godkänna det här. Det blir konstigt om vi sätter oss på tvären. Det hjälper nog förmodligen inte så mycket ändå." Vad hade det inneburit om vi hade satt oss på tvären? Hade det faktiskt förändrat kursinnehållet? Hade det inneburit att de faktiskt hade sett över samarbetet med KI?

Stockholms universitet som var först ut i Europa med att teckna avtal med KI valde i årsskiftet att inte förlänga sitt avtal på grund av institutets kopplingar till den kinesiska regimen, då man ansåg att det är ”tveksamt att ha institut som är finansierade av en annan stat inom ramen för ett universitet”.

Karlstads universitet och Blekinge tekniska högskola i Karlskrona ser över sina samarbeten med Konfuciusinstitutet. Luleå tekniska högskola skrev däremot i ett mejl till Epoch Times att det inte är aktuellt att se över samarbetet förrän nästa avtalsperiod som löper ut mars 2017, och då efter samråd med Luleå kommun. ”Det svenska initiativet har kommit från Luleå kommun som också är den huvudsakliga mottagaren av institutets tjänster.”

Fakta om den stora svälten under Mao:

Det Stora språnget (1958-1962), som Mao Zedong initierade med hjälp av kommunistpartiet, gick ut på att Kina skulle komma ikapp den västerländska civilisationen. Mao skapade onåbara avkastningsmål för spannmål/stålproduktion för att testa människors lojalitet. De krävde att alla i Kina tog del av stålproduktionen, vilket tvingade bönderna låta skörden ruttna på fälten. När bönderna inte lyckades nå upp till avkastningskraven fick bönderna inte äta av skörden. Det hela slutade i katastrof där så många som 45 miljoner svalt ihjäl, arbetade ihjäl sig eller dog av misshandel eller förföljelse, enligt Frank Dikötter i ”Mao och den stora svälten”. Hungersnöden blev så svår att det i vissa delar i Kina ledde till kannibalism. Både Jasper Becker och Yang Jisheng har utförligt skrivit om detta ämne i sina böcker ”Hungry Ghosts” respektive ”Tombstone”. Enligt historiker är den Stora svälten under det Stora språnget en av de största humanitära katastroferna som världen har skådat.


Fakta om Konfuciusinstituten:

Konfuciusinstituten eller Konfuciusklassrummen finansieras av kinesiska regimen som skickar lärare och kurslitteratur till skolor, högskolor och universitet i andra länder.
Skolorna utomlands står för klassrummen.

Konfuciusinstitutens huvudkontor Hanban i Peking lyder under kinesiska kommunistpartiets organ för undervisning i kinesiska och kinesisk kultur utomlands. Det finns för närvarande över 300 institut i 93 länder och man planerar att ha etablerat 1000 institut år 2020.


Ur Högskolelag (1992:1434)

”Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.”