Kuppledare hotar slå ner uppror


Fijis kuppledare Voreqe Bainimarama har inte tagit intryck av det stöd den avsatte premiärministern har både nationellt och internationellt. Han hotar tvärtom att snabbt slå tillbaka varje försök till uppror.

Överbefälhavaren Bainimarama, som i går grep makten i en oblodig statskupp, har utlyst undantagstillstånd och upplöst parlamentet.

I dag omringade soldater parlamentet och avbröt senatorerna när de debatterade en motion om störtandet av premiärminister Laisenia Qarase.

– Om vi skulle bli tvingade att använda maktmedel, så låt mig slå fast att vi kommer att göra det snabbt, sade Bainimarama till journalister och tillade att Qarase och hans anhängare ”inte kommer tillbaka”.

Bainimaramas kupp, den fjärde i öriket på tjugo år, kom efter en årslång maktkamp med Qarase, som anklagats för korruption och undfallenhet gentemot dem som låg bakom kuppen 2000.

Militärläkaren och metodistpredikanten Jona Baravilala Senilagakali har i militärhögkvarteret avlagt en ed som premiärminister för att leda en övergångsregering.

– Jag arbetar för armén. Jag måste göra det som min befälhavare ger mig order om, förklarade den politiskt oerfarne Baravilala för journalister.

Han sade ingenting om nyval.

Qarase, som omvaldes för en andra mandatperiod i maj, har av militären förts till sin hemö i östra Fiji. Han uppmanar fijianerna att genomföra fredliga demonstrationer för att försvara demokratin.

Samma uppmaning kommer från Australien och Nya Zeeland. De har infört sanktioner mot Fijis militär, medan USA dragit in sitt bistånd. Utrikesministrarna från samväldesnationerna väntas på fredag besluta om uteslutning av Fiji ur organisationen.

Smånationer i västra Stilla havet, från Salomonöarna och Tonga till Östtimor, står på randen till kollaps, och vägen till normalitet är knagglig, säger iakttagare.

– Det finns inga enkla lösningar i den här världsdelen, säger Peter Abigail, en pensionerad militär som nu leder Australian Strategic Policy Institute, skapat av den australiska regeringen men självständigt.

Kriserna i de olika länderna har olika bakgrund. Men vad som saknas är starka institutioner och dugliga regeringar. Utan det riskerar hela området att smittas av kriminalitet och övergrepp från omvärlden, fruktar Abigail.