Kungörelser om avhopp från KKP


Drygt än 18 miljoner människor har hittills deklarerat sitt avståndstagande till det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer på www.tuidang.net. Dagligen publiceras nya, på personliga erfarenheter byggda, tillkännagivanden från människor som inte längre vill förknippas med kommunistpartiet. Här följer ett litet urval.

Varför vill jag hoppa av?

1: Tills idag har det kinesiska kommunistpartiet (KKP) dolt fakta åt höger och vänster, har inte vågat erkänna vem som ledde anti-japanska kriget och vem som hade den huvudsakliga makten i detta krig och försökt dölja historiska fakta.

2: Brutalt förtryck av människor med avvikande mening sedan KKP tog över regimen.

3: KKP hade mage att mörda människor vid 4:e juni-massakern på Himmelska fridens torg men skulle aldrig erkänna det faktum att de mördat.

4: KKP tillåter inte folket att känna till sanningen.

Zhao Lifeng – Peking, Kina

Tillkännagivelse om avhopp från partiet

Jag är nu över 80 år och jag har sett alldeles för många ondsinta aktioner från Kinas kommunistparti 1947. På ett litet ställe slogs 32 människor ihjäl en dag; folket skulle aldrig våga låta några känslor komma till uttryck. Minsta tecken på missnöje kan leda till en ödesdiger katastrof. En gång när jag gick till marknaden såg jag 20 människor som blivit dödade av KKP; några av kropparna blev aldrig omhändertagna av deras släktingar eftersom de fruktade KKP. Dessa kroppar blev sönderslitna av vilda hundar och utgjorde en ohygglig syn. Under en tidsperiod om 60 år svalt 70 personer ihjäl i min by. KKP:s brott är för talrika för att alla nämnas. Jag förklarar mitt utträde ur alla KKP:s onda organisationer och tvättar bort odjurets märke för att trygga min säkerhet.

Wang Hua – Shandong, Kina

Tillkännagivelse om utträde ur partiet, gruppen och förbundet

Vi har olika yrken, är i olika åldrar, men är lika tursamma. Med det menas att vi är i stånd att klart se det onda kinesiska kommunistpartiets sektnatur och har möjligheten att göra tillkännagivanden om utträde ur KKP och alla dess hjälporganisationer före KKP kollapsar. Samtidigt, vi såg de Nio Kommentarerna, boken som djupgående avslöjade KKP. Vi avskyr KKP, det är den mest ondsinta av alla onda sekter! Vi tackar godhjärtade människor vilka försåg oss med mycket material som uppenbarade fakta om det onda partiet, och gav oss möjligheten att tydligt se KKP:s smutsiga essens. Här avger vi uttryckligen en rapport för att träda ut ur KKP och alla dess hjälporganisationer.

Xiaoli (24 år, sångare), Yang Zhongwen (36 år, tillfälligt arbete), Xiaofeng (24 år, sångare), Zhengzheng (27 år, petrifikat-arbetare), Dashuang och Xiaoshuang (17 år, andra årets gymnasie-elever)