Kung Herodes grav funnen
Gravkammaren där Herodes fick sin sista vila. (Foto: Hebreiska universitetet i Jerusalem)


Det långa sökandet efter Herodes grav är över. För tre veckor sedan hittades lämningarna efter hans sarkofag på den nordöstra sluttningen av kullen Herodium 12 km söder om Jerusalem. Detta meddelade professor Ehud Netzer på institutionen för arkeologi vid det hebreiska universitetet i Jerusalem under en presskonferens på tisdagen.

Herodes var den av romarna utsedda kungen över Judéen mellan år 37 och år 4 f. Kr. Han var känd för de många monumentala byggnadsprojekten, däribland återuppbyggnaden av templen i Jerusalem, palatset i Masada och komplexet Herodium.

Herodium är det mest framstående av kung Herodes byggnadsverk. Upptäckten av graven innebär en höjdpunkt i Netzers utforskande av platsen.

Ingången till begravningsplatsen – som har beskrivits av de inblandade arkeologerna som ett av de mest imponerande fynden i Israel på senare år – gick genom en monumental 6,5 meter bred trappa som var specialkonstruerad för begravningsprocessionen.

Lokaliseringen och fyndens unika karaktär, liksom historieskrivningen, visar att det tveklöst är Herodes begravningsplats, säger professor Netzer.

Själva graven var i gamla tider nästan helt blottlagd. På platsen finns bara delar kvar av dess podium eller fot, byggt av stora vita klädda stenar, på ett sätt och i en omfattning inte tidigare upptäckt på Herodium.

Bland de många vackert dekorerade arkitektoniska föremålen som låg utspridda I ruinerna finns ett antal urnor som användes för att bevara människoaska. Liknande urnor har hittats i en grav från det fornarabiska landet Nabatea.

Utspridd bland ruinerna fanns också delar av en stor unik sarkofag, nästan 2,5 meter lång, tillverkad av röd kalksten och dekorerad med rosetter. Detta tros med stor sannolikhet vara kung Herodes sarkofag. Bara mycket få liknande gravar har hittats i landet, bland annat i kungagraven på Selah a-dingatan i Jerusalem.

Sarkofagen var slagen i hundratals bitar, uppenbart med avsikt. Det gjordes sannolikt under den första judiska revolten mot romarna, åren 66-72 e. Kr. Upprorsmakarna var kända för sitt hat mot Herodes och allt han stod för som romersk ”marionettkung”.

Sökandet efter Herodes grav började för 30 år sedan. Fram till 2006 inriktades det på de lägre delarna av Herodium, som var byggt för kungens begravning och gravsättning.

Eftersom man inte fann några spår efter själva graven där så inleddes förra året en utforskning av kullens högre delar – trots att det var klarlagt att Herodes ursprungliga tanke var att bli begravd i den nedre delen. Sannolikt ändrade han sig på äldre dagar och beslöt att bli begraven i bergets vulkanformade topp.


Herodes grav hittades i kullen Hedodium, söder om Jerusalem. (Foto: Hebreiska universitetet i Jerusalem)

Herodes grav hittades i kullen Hedodium, söder om Jerusalem. (Foto: Hebreiska universitetet i Jerusalem)