Kung Fu-mästare demonstrerar legendarisk teknik
En man utövar uråldrig kinesisk Kung Fu-konst. (China Photos/Getty Images)


Tryckpunktstekniken är en av de mest mystiska teknikerna bland Kinas kampsportslegender. I berättelser om kampsport förekommer historier om Kung Fu-mästare som kan vanföra, skada och till och med döda människor genom att pressa fingrarna mot speciella punkter på motståndarens kropp.

Existerar den här stridstekniken i verkligheten? Ja! En man vid namn Cai Yujian har visat sig vara skicklig på tekniken.

Cai undervisades av en munk vid Shaolinklostret, Kinas mecka för kampsport. Efter decennier av rigorös träning bemästrade han slutligen tryckpunktstekniken. Han drog sig senare tillbaka från kampsportens värld och började ett världsligt liv som affärsman. Nu känner få till att han är en Kung Fu-mästare.

Enligt den kinesiska tidskriften Dahe arbetar Cai numera som entreprenör vid en teknologifirma i Hong Kong. Den 21 februari bjöds Cai in för att demonstrera sin tryckpunktsteknik. När han hastigt rörde vid reporterns högra revben med sina vänsterfingrar upplevde reportern plötsligt en akut smärta i höger revben och bukområdet som åtföljdes av intensiva känningar i de inre organen och tarmarna.

Reportern lade senare märke till att det kändes som om organen pressades samman. Smärtan åtföljdes snart av fullständig förlamning och andningsvårigheter. När han försökte skrika så upptäckte han att att det bara kom två ord. Sedan försökte han röra sina armar för att minska på smärtan, men istället blev den intensivare.

Cai började då att snabbt slå på reporterns axlar, armhålor och övre delen av ryggen medan han bad honom böja sig ner och andas ut. Inom en kort stund försvann reporterns smärta och det var som om inget hade hänt.

Ännu mer otroligt var att området som Cais hand rört vid inte alls smärtade sekunden därpå.

– Om jag inte hade frisläppt dig inom en minut hade du blivit förlamad. Inom fem minuter hade det blivit en omfattande hjärnskada, förklarade Cai.

Han berättade att Shaolins tryckpunktsteknik är en genuin hand-mot-hand stridsteknik. Akupunkturpunkten påverkar ett system av 36 stora punkter. Om dessa punkter inte frisläpps efter att ha tryckts av den här tekniken så skulle en stor skada åsamkats människans kropp.

Fastän motståndaren känner en outhärdlig smärta i sin kropp efter att ha blivit utsatt för tekniken så kan modern medicin inte upptäcka vad som gett upphov till den, sade Cai.

Enligt Cai är tryckpunktstekniken den mest kraftfulla med sina lätta beröringar. I olikhet med andra stridsformer som är beroende av styrka så kan dödliga attacker från riktiga mästare i tekniken knappast upptäckas. Den attackerade personen känner ingenting i början, men smärtan kan utvecklas långsamt under flera veckor innan den når full intensitet. Av den anledningen så är de flesta utövare av tekniken extremt försiktiga med att röra andra personer med sina händer.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/13281/