Kunde magiska ord bota?
Ormen har länge varit en kraftfull symbol. (AFP)


Förr i tiden, kanske för inte så länge sedan, läste den kloka gumman sin trollformel över det onda och det försvann. Detsamma gjorde kvinnorna i bondesamhället. Formlerna var fulla av symbolfyllda ord, uttryck och gestalter som hade kraft att förändra tillståndet, sades det.

– Men min åsikt är att formlerna har en mening och ägde betydelse för dem som läste dem, säger Ritwa Herjulfsdotter i ett pressmeddelande.

Ritwa är kulturhistoriker och har undersökt formler inför sin avhandling. Intresset inriktade sig speciellt på formler som innehåller orden ”ormen” och ”jungfru Maria”.

Hon fann femhundra olika formler varav hälften utgör sådana som hon valt att kalla ”Maria-ormenformler”.

Här finns ord för textila tekniker, ord från psalmboken och Bibeln, graviditetsuttryck och ord med sexuella betydelser. Med den här Maria är annorlunda än Bibelns Maria. Hon slår till exempel ormen med sina nycklar och binder ormen med bandet som hon spann på långfredagen.

Det var nog inte bara sjukdomar som det lästes över förr, för binda kan betyda att man symboliskt vill åstadkomma infertilitet eller impotens.

Men säkert kan vi inte veta för när vi trädde in i vetenskapens värld blev den gamla världens sätt att bota sjukdomar genom att läsa formler över det onda bortmotat. Men avhandlingen speglar ändå bondesamhällets symbolfyllda tillvaro och lyfter fram ett stycke kulturhistoria.

Avhandlingens titel: Jungfru Maria möter ormen – om formlers tolkningar. Disputation äger rum den 13 december i Göteborg.