Kunde grottmänniskorna göra film?
Bild med paleolitiska grottmålningar från en film som visar att det fanns förståelse för filmisk rörelse i förhistorien. (Screenshot/YouTube)


Marc Azéma, filmskapare och forskare kring det paleolitiska samhället, menar att filmkonstens ursprung kan hittas i bilder som skapades av de paleolitiska människorna.

Azèma och hans kollega Florent Rivère har skapat den här filmen som visar att kunskapen att rita i bilder som kan skapa rörelse är förhistorisk. Målningarna finns i Chauvet-grottan i södra Frankrike, där de flesta bilderna skapades för mer än 30 000 år sedan.

Studien publicerades i Antiquity 2012.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/345183-cavemen-could-make-movies-fascinating-video-of-cave-art-in-motion/