Kulturministern oroas över krisen i tidningsbranschen
Förstasidorna dagen efter valet i september. (Jonathan Nackstrand /AFP/ Getty Images)


Folkbladet i Umeå har i dagarna intervjuat kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke om krisen för dagstidningar. Hon befinner sig i kulturhuvudstaden där hon invigt olika evenemang under Mänskliga rättighetsdagarna.

Kulturministern tycker att krisen för dagstidningar är allvarlig. Bland annat har lokalredaktionerna minskar med 34 procent på tio år och flera hundra journalister har blivit uppsagda.

Nyheterna når inte människorna

Ministern är oroad över minskningen vilket påverkar informationsflödet till allmänheten. Detta i sin tur kan innebära att viktig information inte når människorna och att ”de kan inte utnyttja sina demokratiska rättigheter, inte höja sin röst eller driva en fråga eller förenas med andra,” sade hon i intervjun med Folkbladet.  

Då digitalisering är det som ökat mest har man kritiserat presstödet, vilket enbart ges till papperstidningar. Alice Bah Kuhnke håller med om den kritiken.  För att få fullt presstöd måste tidningen ha en upplaga på 12 000 exemplar och Folkbladet säger att det inte är många S-tidningar som når upp till den nivån.

Förslag på omställningstöd

Kulturministern nämner till Folkbladet att det finns förslag om ett omställningsstöd, från olika aktörer och politiker. Eftersom förändringarna i presstödet kommer först 2017 kan det redan vara för sent för många medier, menar Folkbladet.

Alice Bah Kuhnke uppger dock att hon kommer att uppmärksamma presstödskommitténs förslag i en proposition redan 2015, och försöker få in ändringar på vissa områden.

Även stora tidningar drabbas

Många stora tidningar har också hamnat i kris, bland annat har Aftonbladets tidningschef Jan Helin i november gått ut med information om att tidningen måste spara 40 miljoner under 2015 vilket handlar om 25-30 redaktionella tjänster. Det kommer också att bli chefsbyten, enligt nättidningen Journalisten.se