Kulturhuvudstadsåret 2014 invigs i Umeå
Hjärtat är symbolen för Umeå som kulturhuvudstad 2014 och symboliserar Umeås passion och kreativitet. (Foto: Kristina S Alfjorden/Epoch Times)Hjärtat är symbolen för Umeå som kulturhuvudstad 2014 och symboliserar Umeås passion och kreativitet. (Foto: Kristina S Alfjorden/Epoch Times)

Hjärtat är symbolen för Umeå som kulturhuvudstad 2014 och symboliserar Umeås passion och kreativitet. (Foto: Kristina S Alfjorden/Epoch Times)

I helgen invigs kulturhuvudstadsåret i Umeå – ett samarbete mellan Umeå, Sápmi (samernas traditionella land) och tre av de nordligaste länen.

Varje år utses två europeiska städer till Kulturhuvudstäder. 2014 utsågs svenska Umeå och Riga i Lettland. Sedan starten 1985 har Sverige bara haft en kulturhuvudstad; Stockholm 1998. Syftet med kulturhuvudstäderna är att föra folk i Europa närmare varandra och att få visa upp och utveckla kulturlivet.

Något som gör Umeå som kulturhuvudstad unikt är att det bygger på medskapande. Det är lokala föreningar, organisationer och andra kulturella förmågor som står för största delen av programmet.

Stommen utgörs av de åtta samiska årstiderna, som var och en har sin karaktär. Detta kommer att speglas i programaktiviteterna. Samerna, som är EU:s enda urfolk, medverkar i relativt många programpunkter.

Kultur är inte bara underhållning – kulturen behövs för utvecklingen. Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd och ordförande i Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott, säger om kulturens betydelse för människor:På Umeälvens is i centrala Umeå förbereds för invigningsceremonin ”Burning Snow” lördag 1/2. (Foto: Kristina S Alfjorden/Epoch Times)

– Jag ser ju att en av förutsättningarna för att vi ska kunna utvecklas; länder och städer, är att vi låter kreativiteten få komma, vi låter konsten få ta plats. Om man bara låter ekonomin ta plats som svar på frågor för framtiden, då kommer vi inte att få någon utveckling på olika sätt, förklarar Rönnmark.

Hon tänker sig att kultur som skapas och uttrycks under året kommer att leva vidare i samhället, exempelvis genom att främja debatten och nya vetenskapliga tankegångar inspirerade av kulturen.

Kulturprogrammet rymmer över 1000 projekt, små som stora, och fler tillkommer efterhand. Till exempel kommer över 30 festivaler att äga rum under året. Utbudet är mycket blandat, med både modernt och traditionellt.

En händelse som Rönnmark tror kommer vara spektakulär är en utomhusopera där hundratals körsångare medverkar. Bland de traditionella inslagen märks den internationella körfestivalen under midsommarveckan, med bland annat ett specialskrivet Europaverk.

I sommar hålls det en riksspelmansstämma, och hösten bjuder bland annat på en melodifestival för minoritetsspråken.

Örat är inte det enda sinnet som får stimulans, det arrangeras också en matfestival och en mängd inslag av konst och litteratur. Under året kan man se mycket av till exempel samisk litteratur, samisk läkekonst, historia, hantverk, nutid, musik och språk.


I Umeå centrum formas stora snöblock inför invigningen av kulturhuvudstadsåret. (Foto: Kristina S Alfjorden/Epoch Times)

I Umeå centrum formas stora snöblock inför invigningen av kulturhuvudstadsåret. (Foto: Kristina S Alfjorden/Epoch Times)

Oftast när det gäller urfolk så har man känt att man varit en tillbakatryckt grupp, säger Rönnmark.

Förr var det inte självklart att visa upp samisk kultur och samiskan var länge inte tillåtet i skolorna.

Just rätten till kultur och kultur som verktyg för att stärka de mänskliga rättigheterna kommer människorättsdagarna att handla om. MR-dagarna hålls i slutet av året i Umeå.

Man uppskattar att 50 000 människor kommer att delta vid invigningen. Bland andra märks Kronprinsessparet, samt kulturministrar från flera länder i Europa. Invigningsceremonin för kulturhuvudstadsåret har fått namnet Burning Snow. Den ska bjuda på ljus, musik, sång och rörelse och tar plats på och kring Umeälven.

Marie-Louise Rönnmark som just besökt invigningen av Europas andra kulturhuvudstad Riga, är lugn och ser fram emot den svenska invigningen.

– Det är ju alltid så att man måste kunna korrigera, allteftersom. Men jag känner att vi är väldigt välorganiserade här.

Fakta

De åtta samiska årstiderna: Vinter, vårvinter, vår, vårsommar, sommar, höstsommar, höst, höstvinter.

Sápmi eller Sameland omfattar samernas historiska bosättningsområden över delar av Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland.