Kubla Khan var den Vise Khan och grundare av Kinas Yuandynasti
Kublai Khan var den Vise Khan och grundare av Yuandynastin i Kina. (Illustratör: Yeuan Fang, Epoch Times)


Kubla Khan (1215 – 1294) var sonson till Djingis Khan som enade Kina och gjorde slut på Södra Songdynastin. Han grundade Kinas Yuandynasti och blev det mongoliska rikets Setsen Khan (den Vise Khan) vars territorium sträckte sig från Asien till Östeuropa.

När Mongke blev mongolrikets storkhan beslöt han att fortsätta utvidgningen av riket. Han gav uppgiften att erövra och styra över Kina till sin yngre bror Kublai.

Till skillnad från många mongoliska hövdingar, som bara visste hur man kämpar till häst, var Kubla fascinerad över den kinesiska kulturen och förstod att det var nödvändigt att ha en grupp pålitliga kinesiska konfusianistiska rådgivare för att styra landet. Han anställde och blev vän med många kinesiska lärda och antog därför den kinesiska statsförvaltningen som styrmedel när han skulle styra över Kinas centrala slätter.

Kublas sätt att styra landet blev mycket populärt I Kina, men de konservativa mongolerna var missnöjda med Kublais tycke för den kinesiska kulturen. Hans bror Mongke, mongolernas Khan, fick höra att Kubla hade vunnit Hanfolkets hjärtan och att han hade gömt all rikedom hos sig själv, vilket skulle kunna vara ett hot mot det mongoliska riket.

En dag fick Kubla höra att hans bror hade skickat en utredare till Kinas centrala slätter för att undersöka några ämbetsmän som arbetade för honom. Det fanns en lista på över etthundra anklagelser för vilka dödsstraff kunde utkrävas.

Kubla Khan blev mycket överraskad och upprörd av broderns agerande och oroade sig för att ämbetsmännen som undersöktes utsattes för politisk komplott, då de var hans mest betrodda och hade som uppgift att styra hans land. Han visste att Khan som alltid litade på honom måste ha blivit vilseledd av hans politiska rivalers komplott.

En av hans Hankinesiska rådgivare föreslog: “Khan är din äldre broder och kejsare. Han står i auktorititet över dig, som är en yngre bror och underordnad. Var snäll och hys inte agg. Får jag föreslå att du överväger att skicka tillbaka din familj för att leva tillsammans med Khans hushåll i den mongoliska huvudstaden. På så sätt visas tydligt din lojalitet till Storkhan och han kommer inte längre att misstänka dig.”

Kubla tog rådet och skickade omedelbart sin fru och barn tillbaka till huvudstaden. Senare återvände även han dit för att personligen träffa brodern. Som resultat återställdes broderns tillit och de två bröderna samarbetade som vanligt.

Ju längre Kubla härskade i norra Kina, desto klarare blev kulturskillnaderna mellan normadliv och de bosattas jordbruksliv i Kina. Det mongoliska livet har brottning, bågskytte, ridning, lammgrillning och mjölk medan det kinesiska livet hade utsökta sidentyger, poesi och målningar, underbara delikatesser, beskattning och armé.

För att kunna göra en snabb expansion av riket måste Kublai förbättra sitt styre i Kina. Han förstod mycket väl hur viktigt det var att ha överseende med de människor han erövrade. Hans armé blev instruerad att inte ställa till med massaker när en stad hade erövrats.

Detta sågs av många mongoliska aristokrater som en trotsig handling mot den gamla mongoliska nomadvärlden där massakrer var en norm mot andra länder eller kulturer. I Kina fick det däremot ett positivt mottagande hos den nyligen erövrade befolkningen.

Den 5 maj 1260 blev Kubla nästa Khan när han efterträdde Mongke som dog 1259. År 1271 grundade han Da Yuandynastin (dvs. den stora Ursprungsdynastin). Han besegrade den Södra Songdynastin och enade rikena runt om i Kina som blev underställda honom.

Yuanriket var ett land som öppnade sig för världsresenären Marco Polo som kom till Kina vid den här tiden. Kubla Khan gav honom en viktig ställning och skickade honom att besöka många platser runt om i imperiet.

Jämfört med europeiska eller västasiatiska länder som Marco Polo hade besökt, blev han imponerad över viddernas vidsträckhet och välståndet i Kina. Han beskrev Kubla Khan som ”den kraftfullaste i världen med oöverträffade människor, land och varor”.

Under en kort period under Kubla Khans styre åtnjöt Yuandynastin enighet, ekonomiskt välstånd och social stabilitet. Men under hans fortsatta liv bekymrade honom familjefejder eller inbördeskrig med rivaliserande mongoliska stäppfurstar.

Många mongoliska aristokratiska familjer var mot Kubla Khans idé att anta den Hankinesiska kulturen. Dessutom förstördes hans armé av en storm när den försökte erövra Japan.

Senare i livet led han av sjukdom och smärta. När hans älskade hustru och son dog förvärrades hans sjukdom. År 1294 avled den allsmäktige Kubla Khan vid en ålder av 80 år.

Sedan lång tid tillbaka har Kina varit känt som ”Mittens Rike”. Benämningen har en djup innebörd och beskriver ett land där gudomliga varelser och människor en gång i tiden levde sida vid sida. Den traditionella kinesiska kulturen anses vara en ”gudomligt” inspirerad kultur, och är den enda kultur i världen som har 5 000 år av kontinuerligt nedtecknad historia. Den har efterlämnat otaliga litterära klassiker, historiska dokument, kulturlämningar och nationella förteckningar som speglar dess enorma omfattning.