Kryssningsfartyg smutsar ner Östersjön
Genom den vackra miljön i Stockholms skärgård, tar sig fartygen ut till Östersjön. (Foto: Sven Nackstrand, AFP)


Mellan 250 och 300 stora kryssningsfartyg gästar varje år Östersjön för att visa upp dess unika skönhet och rena miljö. Just innanhavets miljö används som lockbete för att locka till sig turister av rederierna. Men samtidigt smutsar de ner miljön genom att dumpa ut avloppsvatten på otillåtna områden, visar en ny rapport från WWF.

Världsnaturfonden WWF uppmanade förra året många av rederierna att frivilligt stoppa alla utsläpp av avfallsvatten. Flera skrev på WWFs upprop men vill i dagsläget inte göra några frivilliga åtaganden.

– Flera länder har redan förbjudit fritidsbåtar att släppa ut avfallsvatten och det är svårt att förstå att kryssningsfartyg och färjor inte tvingas hålla samma standard, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande.

De kryssningsfartyg, 250 – 300 stycken, som gästar Östersjön varje år släpper ut 113 ton kväve och 38 ton fosfor vilket bidrar till övergödningen. Enligt internationella sjöfartsregler får fartyg släppa ut orenat avloppsvatten om de befinner sig minst 12 sjömil utanför kusten.

– Även om mängden näringsämnen från utsläpp av avloppsvatten är liten i jämförelse med till exempel jordbrukets utsläpp, har det en lokal betydelse eftersom orenat vatten från fartyg ofta släpps ut i begränsade områden längs större sjöfartsleder, säger Lasse Gustavsson.

WWFs upprop förra året avsåg att färjor och kryssningsfartyg skulle rena avfallsvattnet ombord eller lämna det till reningsanläggningar i hamn.

Men många av de mindre kryssningsfartygen klagar över bristen på mottagningsanläggningar och att det blir kostsamt för dem att köpa utrustning för att rena ombord.

– Det finns inga bra ursäkter för att dumpa avloppsvattnet överbord. Vi är beredda att hjälpa till och ställa krav i hamnarna, säger Anita Mäkinen, chef för WWF Finlands marina program

Fakta

Övergödning inträffar när hav, sjöar och vattendrag tillförs ett överskott av näringsämnen, framför allt fosfor och kväve. Den är en av de största orsakerna till Östersjöns dåliga hälsa och drabbar förutom naturen också fiske, bad och båtliv. Några av de mest de mest påtagliga bevisen är den årliga algblomningen och att utbredningen av döda havsbottnar ökar. Sju av de tio största döda bottnarna i världshaven finns i Östersjön.

Följande färjerederier har undertecknat WWFs krav:

Birka Line (Finland), Bornholmstrafiken (Danmark), Colorline (Norge, Eckerö Line (Finland), Molslinien (Danmark), Nordic Jetline (Finland), Rederi AB Gotland och Destination Gotland (Sverige), Seawind Line (Finland), Tallink (Estland), Tallink-Silja Line (Finland), Viking Line ABP (Finland)

Följande kryssningsrederier har under tecknat WWFs krav:

Aida (Tyskland), Hurtigruten (Norge), Peter Deilmann Reederei (Tyskland)

Miljötips:

  • Tvätta med miljömärkta och fosfatfria tvätt- och diskmedel.
  • Töm inte båttoan eller avloppsvattnet i havet.
  • Ät inte torsk eller andra arter av fisk och skalldjur som hotas – följ råden i WWFs konsumentguide ”Fisk till middag”.
  • Använd inte giftig båtbottenfärg. Tvätta och skrubba istället undersidan av båten.
  • Kör båten på alkylatbensin och byt ut tvåtaktsmotorn mot en fyrtaktare.
  • Kör mindre bil och välj miljöanpassade fordon och bränslen.
  • Släng inte skräp eller hushållsavfall i sjöar, åar och hav.
  • Respektera fågelskyddsområden och håll hunden kopplad.

Källa: WWF