Krönika: Vissa drömmar glömmer man aldrig
Krönikör Susanne Larsson


Jag och min man hade nyligen nöjet att få besöka en folkhögskola i trakten. Där hölls öppet hus för allmänheten och nyfikna som vi är begav vi oss dit.

Det var en spännande dag med blandat innehåll. Elever visade upp sina färdigheter i alla möjliga ämnen och konstformer. Det som mest fångade mitt intresse var att lyssna på de smakprov som eleverna i skrivarkursen bjöd på.

En kvinna läste upp en berättelse hon skrivit om en dröm som hon drömde när hon var bara fyra år. Hon berättade att hon mindes den så in i minsta detalj än idag, flera decennier senare.

Berättelsen fick mig att fundera kring drömmar som jag upplevt och som etsat sig in i minnet.

Som regel brukar jag minnas åtminstone en dröm som jag har haft under natten. Oftast är den osammanhängande och rörig men så ibland kan drömmen kännas som den vill säga mig något.

Sanndrömmar

Under en ganska omvälvande tid under mitt liv hade jag en serie drömmar.15 år senare fick jag bekräftat att de var sanndrömmar. De beskrev händelser och möten med personer som jag skulle komma att möta och som det visade sig, skulle ha stor betydelse i mitt liv.

När jag väntade mitt första barn drömde jag också starka drömmar med inslag av förutsägelser för mitt liv – det begrep jag förstås inte då utan ett par år senare.

Under de tidiga tonåren vaknade min pappa upp en tidig morgon av en dröm som varnade honom för att min mamma var i fara. Hon hade rest iväg för att gå på en jobbutbildning under helgen.

Min pappa var tagen av drömmen och ringde genast upp min mamma på hotellet där hon bodde (fanns inga mobiltelefoner på den tiden). Mamma berättade att en av kursdeltagarna hastigt hade avlidit i sjukdom men själv var hon välbehållen. I likhet med de andra kursdeltagarna var hon ordentligt chockad, och kursen skulle avbrytas omgående.

Drömtolkning

Drömtolkning är ett ämne som fascinerat både lekmän och psykoanalytiker. Psykologen Obrad Doncic, har forskat kring drömmarnas betydelse.

I sin bok Drömsymboler förklarar han att psykoanalytikerns fader Sigmund Freud och hans lärjunge Carl Gustaf Jung hade skilda teorier om drömmarnas funktion, dess koppling till vårt själsliv och dess budskap.

Till skillnad från Freud som ansåg att vårt nuvarande mentala tillstånd formats sedan födelsen, ansåg Jung att vårt inre har minnen från förhistorien och människans ursprung. Drömmar kan därför innehålla symboliska inslag som talar till oss, om vi vill lyssna.

Trots deras olika inställningar om drömmarnas natur och funktion – Freud ansåg att drömmarna blickar tillbaka till barndomen och i nuet och Jungs ansåg att drömmarna ser in i framtiden – var den drömanalysmetod de använde i stort sett densamma och kallades ”psykoanalytisk metod”.

Drömmen kunde ge svar på ”varför drömmer nu personen ifråga på just det viset?” och därmed få oss att bättre förstå vårt komplicerade själsliv.

Bortom sunda förnuftet

Som Obrad Doncic skriver i sin bok: ”Drömmen är varken begränsad i tiden eller i rummet, dess budskap sträcker sig bortom ”det sunda förnuftet”.”

Så vem vet? Visserligen är våra drömmar nog till största delen röriga och betydelselösa men plötsligt drömmer vi den där speciella drömmen som kanske kan få oss att se helt annorlunda på tillvaron, ge svar på ett problem eller ge en vink för framtiden – en dröm som vi aldrig kommer att glömma.