Krönika: Fulbananer inget för barnen
Krönikör Madeleine Almberg.


När barnen var små började jag köpa mer och mer ekologiskt. Det kändes helt enkelt inte rätt att stoppa i dem alla dessa gifter som följer med maten.

Att glatt se på när ens barn tuggar i sig vindruvor som innehåller över sjuttio procent giftiga preparat gick helt emot allt jag tror på. Dessutom påverkar det vår miljö och den jord som kommande generationer skall ta över.

Givetvis var det betydligt dyrare, men så här i efterhand har jag insett att det betalade sig. Barnen mådde väldigt bra och var sällan sjuka. Fick ofta höra av förskolelärare att barnen var ovanligt friska och jag slapp vara hemma med sjuka barn.

Information om ekologiska produkters påverkan på både miljö och människor råder det ingen brist på, ändå står den ekologiska försäljningen endast för tre till fyra procent av den totala. Även andra miljömärkta varor utgör en väldigt liten del.

Priset kan ju vara en viktig del i att det inte säljs mer ekologiskt, men det som förbluffar mig mest är att det produceras betydligt mer miljöcertifierade produkter än det säljs och därför säljs de som konventionella.

Läste till exempel i en rapport att femtio procent av det kaffe som produceras som certifierat inte säljs som sådant. I praktiken kan man då köpa miljömärkt kaffe, utan att veta om det och till ett betydligt lägre pris.

Det samma gäller för ekologisk mjölk, som ibland säljs som vanlig mjölk, utan några prispålägg.

Företagen är dock inte beredda att sänka priset på ekologiska produkter, då de betalar extra för att få använda själva miljömärket.

Att det har blivit så här beror bland annat på att företagen tror att efterfrågan kommer att öka ytterligare i framtiden och då ser de till att att köpa in mer miljöcertifierat redan nu, vilket skapar en obalans.

Personligen hoppas jag dock att den ekologiska försäljningen ökar i framtiden, både för miljön och hälsans skull.

Ett bra exempel tycker jag Coop Konsum i skånska Genarp är, som endast köper in ekologiska bananer och när det vid ett tillfälle inte fanns några ekologiska bananer att köpa in, kände sig tvungna att köpa in de konventionella, men valde att marknadsföra dem på ett annorlunda sätt,

”Besprutade fulbananer. Brist på både krav och eko. Förvaras oåtkomligt för barn”.