Kritiker tystas ner under 18:e kongressen


Ett dokument har publicerats på internet som ingående redogör för de åtgärder man tänker vidta för att ”behålla stabiliteten” under de ”två mötena” (18:e nationella folkkongressen och Det kinesiska folkets rådgivande konferens), vilka planeras till hösten i Peking.

Det krävs att alla behöriga myndigheter engagerar sig i omfattande dygnet-runt-bevakning vad gäller internet och mobiltelefonövervakning för att “vägleda den allmänna opinionen” och krossa eventuella protester, enligt Radio Free Asia, som först rapporterade om nyheten.

Dokumentet som publicerades förra lördagen på webbsidan Canyu.org kräver att alla myndigheter intensifierar övervakningen, framförallt vad gäller ”planerade protester och inhemska och utländska, fientliga krafter som uppviglar till våld”. Målet är att i tid blockera och ta bort all känslig information, inklusive på internet eller mobiltelefonnätet.

Under de senaste åren har oliktänkare i Egypten, Ryssland, Libyen och andra länder tack vare sociala medier kunnat förena sig, sätta igång massprotester och föra sin agenda framåt.

I dokumentet står det att man kraftigt vill slå ned protester under de två mötena med början från lokalnivå och sedan till högsta ledningen i Peking. Topprioritering har getts till tät bevakning av demonstranter och förberedande åtgärder inför olika akuta händelser.

Liu Yiming, känd inom Kinas sociala medier, säger i en intervju med Radio Free Asia att dokumentets instruktioner är tydliga, vilket är ytterst ovanligt och raka motsatsen till hur man förr gick till väga för att vidta sådana åtgärder.

Många inflytelserika dissidenter, intellektuella, aktivister och bloggare har fått sina inlägg på internet blockerade. Det visar att partiet har vidtagit kraftfulla åtgärder för att tysta kritiker så att endast en röst kan höras, partiets propagandaapparat, innan och under den 18:e nationella kongressen, säger Liu.

Översatt från engelska