Kritik mot säkerhet vid Forsmark


Säkerhetsbristerna vid Forsmarks kärnkraftverk är så omfattande att hela verksamheten grundligt måste gås igenom, helst av utomstående med ”oantastlig integritet”.

Det konstateras i en mycket kritisk internrapport från i höstas som nu blivit känd.

Det var inte bara tekniska brister som ledde fram till incidenten vid Forsmark 1 i somras utan även ”en längre tids degradering av företagets säkerhetskultur”, konstateras i den rapport som SVT:s Aktuellt avslöjade på måndagen.

Rapporten skrevs av en teknisk analysgrupp vid Forsmark redan i höstas, på vd Lars Fagerbergs uppdrag.

Teknikerna i gruppen upptäckte redan i augusti brister i analysarbetet efter sommarens incident, men fick inget gehör. Först sedan en av dem uttryckligen begärt företräde hos vd Lars Fagerberg för att formellt rapportera ”avvikelser” reagerade ledningen.

De fick order att lämna skriftlig rapport. TT har läst den förödande kritiska genomgång som blev resultatet, och som landade hos vd i slutet av oktober.

Fagerberg sände rapporten vidare till cheferna för de tre reaktorblocken, som uppmanades vidta åtgärder. De ska lämna rapport 1 mars.

I rapporten beskrivs säkerhetskulturen vid verket som underordnad växande produktionskrav. Företagets alla nivåer präglas av ett ökat risktagande kring reaktorsäkerhet och personsäkerhet.

Problemen, som liknas vid ett ”lutande plan”, gäller verkets samtliga reaktorer.

Som exempel nämns 22 olycksfall och 68 olyckstillbud som inträffade under den omfattande moderniseringen av F2 i somras. De rör allt från benbrott vid fall från dåliga byggnadsställningar till personal som arbetat med strömförande kablar i reaktorbyggnaden. Flera tillbud beskrivs som ”potentiella dödsolyckor”.

Vid tre tillfällen har kvävgas läckt ut, den 21 augusti i sådan omfattning att om det skett dagtid kunde ha orsakat flera dödsfall. Ett nykterhetstest den 6 augusti resulterade i att tre av 25 testade ”skickas hem”.

Mängden händelser är ”inte acceptabel,” skriver de. ”Vi kan inte ha tur hur länge som helst”.

Statens kärnkraftsinspektion (SKI), som sedan incidenten håller Forsmark under ”särskild tillsyn” fick ingen kopia i oktober.

– Vi kom över den i samband med inspektionsverksamhet i december, säger informationsdirektör Anders Jörle.

Han ser dock rapporten som ett tecken på att företaget börjar ta på allvar de brister som SKI flera gånger påtalat.

På måndagen tilläts inte företrädare vid Forsmark att uttala sig. Det gjorde i stället Göran Lundgren, styrelseordförande och ansvarig för elproduktion vid ägaren Vattenfall.

Han medger brister i säkerhetstänkandet vid kärnkraftverket.

– Styrelsen har starkt uttalat att ett konservativt säkerhetstänkande ska gälla. Nu handlar det om att i det dagliga livet återupprätta det tänket, för det har blivit lite naggat i kanten, det får vi nog erkänna, säger Lundgren.

Ett omfattande åtgärdsprogram i 60-punkter genomförs nu, säger Lundgren.