Kritik mot Pekings militära upprustning
USA, Taiwan, Japan och oberoende analytiker har ifrågasatt kommunistregimens stora ökning av militärbudgeten. (Foto: Paula Bronstein/Getty Images)


Nyligen meddelade Peking årtiondets största ökning av de militära utgifterna. Det ingår i en 19-årig trend av kraftiga ökningar som väckt oro inom världssamfundet, främst hos USA, Japan och Taiwan.

Jiang Enzhu, talesman för kommunistregimen, försvarade i ett uttalande den 17,8-procentiga ökningen till 44,9 miljarder dollar med att det i första hand ska gå till ökade löner och levnadsomkostnader samt för att uppgradera vapen för ”försvarsoperationer”.

”Kina kommer att fortsätta på den fredliga utvecklingens väg och behålla en defensiv militär hållning”, sade Jiang, till Los Angeles Times. Han sade också att kommunistregimens militärutgifter är förhållandevis låga i förhållande till nationalbudgeten jämfört med länder som USA, Frankrike och Tyskland.

Många kritiker menar dock att Kinas verkliga militärutgifter – på samma sätt som i Sovjetunionen – avviker kraftigt från den officiella budgeten. Uppskattningar av de verkliga kostnaderna spänner mellan dubbelt och fyrdubbelt de officiella siffrorna på 180 miljarder dollar. Enligt Defense Industry Daily är det en allmän uppfattning att Kinas militärbudget nu är världens näst största.

Japan och USA var snabba att ifrågasätta motiven bakom Kinas militära expansion. Japans chefskabinettsekreterare Yasuhisa Shiozaki sade att kommunistregimen måste ”försöka hårdare” att göra sin försvarspolitik mer transparent. Taiwan, som är det land som löper störst risk att utsättas för kinesiska kommunistregimens militärmakt, var betydligt mer rakt på sak. Joseph Wu, ordförande för Taiwans råd för fastlandsärenden sade att Pekings växande missilkapacitet, förstärkta flotta och utvecklingen av anti-satellitvapen är ett hot mot Taiwan och resten av världen.

– Kina vill kunna uppvisa makt, eller vill kunna göra det i framtiden. USA och Japan skulle inte vara så oroliga om [Kina] samtidigt tydligt visade att de lägger tonvikten på fredliga och konstruktiva relationer med alla inblandade och man inte såg några motsägelser mellan den framväxande kapaciteten och retoriken, men där finns fortfarande ett glapp, sade Paul Monk, verksamhetsansvarig på Austhink Consulting och tidigare underrättelseanalytiker inom Australiens försvarsunderrättelseorganisation DIO.

Kommunistkina har försvarat sina militära utgifter genom att jämföra med vad andra länder, främst USA, spenderar. Enligt Paul Monk är detta dock inte rimligt med tanke på vilka olika geopolitiska roller de spelar.

– USA har spelat en enorm roll när det gäller att garantera säkerheten i en stor del av världen, inte minst på haven, vilket är extremt kostsamt. Kina har inte gjort något sådant överhuvudtaget. Utgifterna för det Kina påstår sig göra borde jämföras med vad USA spenderar på att försvara sitt eget kontinentala territorium, sade Monk.

Monk sade att västerlänningar ofta sympatiserar med tanken på att Kina försöker upprätta sin forna glans efter åratal av förödmjukelse under kolonialmakterna, men att kommunistregimens uppgång och ambitioner leder till allvarliga frågeställningar.

– Kinas önskan att bli den främsta makten i Asien och kanske i världen är ett tankesätt som kan leda till allvarliga problem, sade han.

Läs originalartiklen på engelska.