Kritik mot ny pensionsmyndighet


Skrota Premiepensionsmyndigheten (PPM) och bilda en ny pensionsmyndighet, föreslår en utredning. Förslaget får kritik av Försäkringskassan men PPM är positiv.

En ny pensionsmyndighet tar över Försäkringskassans ansvar för administrationen av den allmänna ålderspensionen. PPM läggs ner och ansvaret för premiepensionen flyttas också till den nya myndigheten som ska bli helt centraliserad, skriver Svenska Dagbladet som läst arbetsmaterialet.

Utredaren Hans-Eric Holmqvist anser att Försäkringskassan och PPM har misslyckats med att ge människor tillräckligt bra information om hur pensionen kommer att utvecklas.

Försäkringskassans överdirektör Adriana Lender är kritisk. Hon anser att det vore bättre om premiepensionen fördes över till Försäkringskassan.

– Vi är inte emot att en myndighet hanterar premiepensionen. Men det enklaste och billigaste vore om premiepensionen sköttes av Försäkringskassan, säger hon till TT.

I dag hanterar Försäkringskassan änkepensionen och bostadstilläggen. Enligt det nya förslaget ska det vara så även i fortsättningen. Adriana Lender tror att utredningsförslaget gör det krångligare för många pensionärer.

– Omkring 800 000 pensionärer skulle därmed få sina ersättningar från två olika myndigheter, vilket kan bli onödigt komplicerat för dem.

PPM:s generaldirektör Christina Lindenius tycker däremot att det är ett utmärkt förslag.

En ny pensionsmyndighet kan ge ett samlat grepp på hela den allmänna pensionen och ge människor bättre överblick och service så att de kan bedöma vad de får i pension. Premiepensionssystemet kommer naturligtvis att finnas kvar och PPM:s verksamhet kommer därför att vara viktiga byggstenar i den nya myndigheten, säger hon till TT.

Den 15 december lämnas utredningen till regeringen för att skickas på remiss under vintern.