Kristna organisationer olagligt störda och attackerade


Kristna “familjekyrkor” i Yunnan-, Xinjiang- och Henan-provinsen har alla blivit störda och attackerade inom loppet av en vecka. Nyheterna om arresteringarna av kristna står i stark kontrast till vad ”Chinese People’s Political Consultative Conference”(CPPCC) ordförande Jia Qinglin uttryckte i sitt tal där han betonade ”harmoni mellan religioner och nationaliteter” vid CPPCC:s möte.

Överhuvudet för familjekyrkornas förening, Zhang Mingxuan, berättade den 3 mars för reportrar att Yunnans söndagsskola för minoritetselever hade attackerats. Elever och personal hotades och förbjöds att delta i kyrkans aktiviteter. De som deltog i attacken mot kyrkan var bland annat tjänstemän från den allmänna säkerhetsbyrån.

– När söndagsskolan startade den 3 mars skickade de lokala myndigheterna över folk för att störa oss. De körde iväg elever och arresterade en man som senare släpptes. De skickade även över folk som tog reda på information om mig, de tog bland annat reda på hur många gånger jag varit där, sade Zhang Mingxuan.

Den 2 mars stördes och attackerades en familjekyrka i Xinjiangprovinsen, kommunen Xinyuan, staden Yili. Två män och fyra kvinnor arresterades och hölls internerade i 15 dagar för att ha deltagit i en ”olaglig organisation”. Bland dem var två elever som arresterades vid Huo Chengprovinsens kyrkomusiklektion.

Den kristna värden för kyrkomusiklektionen, Shi, sade:

– För närvarande är sex av oss arresterade. Vi hoppas att omvärlden kan sätta press på dem så att de arresterade blir släppta så snart som möjligt.

När kyrkan i kommunen Huocheng attackerades förra torsdagen (28 februari) arresterades 11 tonåringar och två arbetare vilka kvarhölls över natten. Efteråt släpptes åtta av dem medan tre från kommunen Xinyuan skickades tillbaka hem och två sitter fortfarande fängslade.

Samtidigt jagar och arresterar myndigheterna i Henan medlemmar i familjekyrkor. Den 28 februari arresterades åttio av de 200 personer som deltog i ett kristet möte. Femtio av de arresterade sitter för närvarande olagligt internerade med ursäkten att de brutit mot lagen genom att ”delta i en kult”. Detta är ett brott mot den religionsfrihet som garanteras i den kinesiska konstitutionen. Myndigheterna jagar fortfarande kyrkoherdarna i varje kommun.

En kristen som valt att vara anonym har talat om för oss:

– Ning Lings interneringcenter håller för tillfället 50 personer arresterade vilka är anklagade för att ha varit “kultmedlemmar”. För närvarande försöker myndigheterna fånga de medlemmar som är ansvariga för mötet, men som inte var närvarande vid arresteringen och de som rekommenderade andra att delta. Familjemedlemmarna till de eftersökta är så rädda att de inte ens vågar sätta på sina mobiltelefoner. Det här händer i alla de närliggande kommunerna.

Vid CPPCC:s möte den 3 mars lade ordföranden Jia Qinglin tonvikt på fred och harmoni mellan religioner och nationaliteter.

Medlemmarna i familjekyrkorna känner att deras nuvarande situation inte stämmer överens med detta uttalande. En kristen från en kyrka i Xinjiangprovinsen sade:

– Vi såg just CPPCC:s möte på TV, Jia Qinglins tal om religionsfrihet var väldigt bra men hur bra det än var på utsidan så har inte situationen förändrats.

Zhang Mingxuan, en präst som på flera sätt trakasserats av lokala myndigheter, säger att han får stöd från sin tro och därför inte känner någon press.

– Jag tror på att Gud kommer att skydda mig. I hela mitt liv har jag varit ärlig och rättfärdig.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-3-9/67231.html