Krispengar till ungdomsarbetslösheten från EU


I Sverige har vi 150 000 unga människor som vill arbeta men inte hittar något arbete. I vissa delar av landet uppgår ungdomsarbetslösheten till 25 procent.

”EU-kommissionen tycker att den nuvarande nivån på ungdomsarbetslösheten i Sverige är oacceptabel”, sade Jonathan Todd, EU-kommissionens talesperson i arbetsmarknadsfrågor, till SR.

EU har delat in Sverige i åtta regioner och tre av dem har en ungdomsarbetslöshet över 25 procent. För att hjälpa upp situationen delar EU ut krispengar, 780 miljoner kronor, för åren 2014 och 2015. Sverige måste bidra med en tredjedel, så det handlar om över en miljard kronor.

Stöd kommer att lämnas till mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige.

Siffrorna över ungdomsarbetslösheten började diskuteras 2007, då Sverige började mäta statistiken som de övriga EU-länderna. Den internationella jämförbarheten i statistiken ifrågasattes när andelen arbetslösa steg markant.

Även riksdagens utredningstjänst hävdade för knappt ett år sedan att den svenska statistiken var missvisande.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) sade vid tillfället till Dagens Nyheter att hon tycker det är ”väldigt förvånande” om vissa länder inte följer de regler som finns, och lät SCB undersöka saken. Idag onsdag meddelar SCB att studien har visat att ”siffrorna för ungdomsarbetslöshet som tas fram av arbetskraftsundersökningarna i de berörda länderna är jämförbara”.