"Krisen en ögonöppnare för Europa"
Rolf Gustavsson, kolumnist och tidigare Europakorrespondent, var moderator vid EU-diskussionen i Hässleholm. (Foto: B Plogander / Epoch Times)


I mars var det 20 år sedan Sverige avslutade sina EU-förhandlingar, där Ulf Dinkelspiel, dåvarande EU-minister och chefsförhandlare vid Sveriges anslutningsförhandlingar, till slut efter 50 timmars ständiga möten, kallades in i rådssalen och möttes av stora applåder.

– Det var faktiskt en hisnande känsla, berättade han nyligen vid EU-kommissionens dag i Hässleholm.

Nu är det år 2014 och val till Europaparlamentet, med missnöjespartier som vinner ökat stöd, som i kommunalvalet i Frankrike nyligen. Vi har situationen i Ukraina och den utmaning den ställer på EU. Den ekonomiska krisen är inte över även om det går åt rätt håll. Situationen på arbetsmarknaden, inte minst för ungdomar, är fortfarande på vissa håll väldigt, väldigt svår.

– Tittar man närsynt på de här dagarna som vi lever i, så är det skräckinjagande, sade Rolf Gustavsson, kolumnist och tidigare Europakorrespondent.

Gustavsson föreslår att vi lyfter blicken och ser på nästa mandatperiod. År 2015 infaller nästa allmänna val i Storbritannien och där har premiärministern David Cameron lovat en folkomröstning om Storbritanniens förhållande till den Europeiska Unionen.

Gustavsson har förstått att Cameron ifrågasätter i stort sett allt som har med EU att göra. Folkomröstningen ska äga rum senast 2017. Det året är det presidentval i Frankrike och val till förbundsdagen i Tyskland.


Gymnasieelever hade möjlighet att ställa frågor till politiker och diplomater mm vid Europa Forum Hässleholm. (Foto: B Plogander / Epoch Times

Gymnasieelever hade möjlighet att ställa frågor till politiker och diplomater mm vid Europa Forum Hässleholm. (Foto: B Plogander / Epoch Times

I dessa länder spelar europapolitiken en viktig roll men inrikespolitiken är fortfarande viktig. Gustavsson skärskådar sitt tidigare yrke som journalist och menar att kåren har lagt för mycket tyngd vid det som händer lokalt i Bryssel och institutionerna.

– Vi borde ha mer av det som äger rum ute i medlemsländerna, sade han.

Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, håller inte helt oväntat med Gustavsson, om att Brysselperspektivet tappat i vikt. I och med den ekonomiska krisen har Europa blivit mer europeiskt anser han.

Mycket av skiljelinjen som tidigare fanns mellan en EU-fråga och en nationell fråga har försvunnit under krisen.

– Krisen har varit en ögonöppnare för oss i Europa. Det som händer i ekonomin i ett visst medlemsland, i Frankrike, Italien, Tyskland, påverkar alla andra på ett sätt som vi inte riktigt hade förväntat oss. Det som händer nu är att medlemsländerna har ett helt annat perspektiv än vad de hade tidigare, sade Schellekens.

EU har emellertid två problem idag som måste överbryggas. Ett är den tydliga klyftan mellan Nord- och Sydeuropa; det andra problemet är något vi i Sverige inte riktigt vill diskutera, menar Gustavsson.

– Det är klyftan mellan de länder som har en gemensam valuta och de som inte har det, sade han.

Idag är det 17 länder som har gemensamma valutan och en liten grupp är mer bestämmande än andra, upplyser Gustavsson.
– Detta måste bli huvuduppgiften för den nya ledningen, att försöka överbrygga dessa klyftor och få EU att bli mer konvergerande, sade Rolf Gustavsson.


En av deltagarna vid EU-samtalen Magnus Jerneck, professor i statsvetenskap, Lunds universitet. (Foto: Barbro Plogander / Epoch Times)

En av deltagarna vid EU-samtalen Magnus Jerneck, professor i statsvetenskap, Lunds universitet. (Foto: Barbro Plogander / Epoch Times)

För 20 år sedan sade Sverige vänta och se när det gäller EMU-medlemskapet. Vi är ännu inte med och den vitalisering av EMU som pågår, med bankunion, fiskal pakt och så vidare, gör att Sverige hamnar ytterligare på efterkälken, menade Magnus Jerneck, professor i statsvetenskap, Lunds universitet.

– Och den allianspartner vi har är Storbritannien som ”står med handen på dörrhandtaget för att lämna rummet”, för att omförhandla villkoren eller till och med dra sig ur. Det är en svag partner att ha i de här sammanhangen, oavsett politik, sade Magnus Jerneck på det mycket välbesökta Europa Forum Hässleholm.

Valet till Europaparlamentet sker den 25 maj 2014.