Kriget i Afghanistan efter bin Ladins död
Soldater från bataljonen A Company 101st Airborne Division, Special Troop gör ett flyganfall mot en by i Jowlzak Valley, Parwan provinsen, Afghanistan. Efter al-Qaidaledaren Usama bin Ladins död överväger USA ett tidigt utträde från landet. (Med tillstånd av US Army)


Al-Qaidas internationella terrorism förändrades drastiskt när USA invaderade Afghanistan 2001. När många av dess ledare dödades och verksamhetens bas försvann förändrades den från att ha en stark ledarskapsstruktur till en organisation som mestadels bygger på enskilda aktörer.

Usama bin Ladins död den 1 maj gav USA en stor mängd information från bin Ladins beslagtagna hårddiskar.

Nu debatteras det om USA bör börja dra sig tillbaka från Afghanistan efter bin Ladins död med tanke på president Barack Obamas uttalande den 1 december 2009  om att ”målet för kriget i Afghanistan är att störa, avveckla och besegra al-Qaida i Afghanistan och Pakistan och förhindra dem att hota Amerika och våra allierade i framtiden”. 

Nu när bin Ladin är död finns argumentet att målet att besegra al-Qaida nu har uppnåtts men de förändringar det tvingades genomgå efter invasionen 2001 har begränsat det som kunde ha blivit avgörande nederlag.

– Under 2001 hade bin Ladin ”sitt finger med i allt, från A till Ö”, såsom rekrytering, finansiering och strategi men USA:s ansträngningar att avveckla al-Qaida splittrade organisationen och den blev mer horisontell med fler nätverk, sade Max Abrahms, forskarassistent på Dickey Center for International Understanding på Dartmouth College i en telefonintervju.

Organisationen förändrades från mycket välorganiserade och planerade operationer, som elfte september, till att vara beroende av enskilda självgående personer såsom Malik Nadal Hasans påstådda dödande av 13 personer vid Fort Hood.

– Det här är människor som smälter in mera i samhället vilket gör det svårare att fånga dem, sade Abrahms. Eftersom det är färre människor som arbetar tillsammans är det mindre troligt att det blir en större terroristattack.

Med al-Qaida försvagat har kriget i Afghanistan förvandlats till ett helt annat krig. Bland motståndarna i Afghanistan är al-Qaida bland de ”minst materiellt betydande för striderna”, säger Congressional Research Service (CRS) i en rapport och uppskattar deras antal i landet till endast ett hundratal.

Snarare är talibanerna, centrerade kring Mullah Umar, regimledare från 1996 till 2001, nu de viktigaste motståndarna. Även fast Umar och hans kärntrupp av rådgivare också tros ha fristad i Pakistan, hade talibanerna redan börjat ta avstånd från al-Qaida eftersom de skyller sin förlorade makt i Afghanistan på organisation, enligt CRS rapport.

– Det är viktigt att inte blanda ihop al-Qaida och talibanerna. Al-Qaida är en transnationell organisation med många nätverk och de attackerar främst civila. Talibanerna är en upprorisk grupp med en bas av lokalt stöd. Deras främsta mål är att avsluta ockupationen av Afghanistan. På ett sätt är talibanernas kamp mer som ett inbördeskrig, sade Abrahms 

Ett hopp bland amerikanska militärer är att bin Ladins död skulle kunna innebära en start för samtal med talibanledarna. Den typ av operation som dödade bin Ladin, som hittade honom trots att han hade en fristad i Pakistan, kombinerat med ökat tryck mot talibanerna skulle kunna bli det som får talibanledarna att delta i seriösa förhandlingar, konstaterar CRS.

Ändå är det viktigaste att USA fått mängder med information från bin Ladins hårddiskar. Trots att hela innehållet sannolikt aldrig kommer att avslöjas helt, tror man att de innehåller information om lokaliseringen av säkra hus och centrala operativa uppgifter.

Enligt Drew Berquist, tidigare amerikansk underrättelseofficer och författare till ”The Maverick Experiment”, kan ett trupptillbakadragande och en förskjutning av fokus till användningen av särskilda insatser och underrättelseagenter vara ett av de bästa dragen.

– När vi drar oss ur kommer det faktiskt att vara en bra sak eftersom vi då kan gå tillbaka till att bara ha underrättelse- och specialoperativ personal i landet för att arbeta med afghanerna och ta hand om verksamheten där, sade Berquist i en telefonintervju.

Han tillade, att genom att bibehålla fokus på specialoperationer kommer man inte att låta fler ledare öka sin makt så mycket att det blir problematiskt.

Enligt CRS, kan det mycket väl bli den vägen operationen tar. En framgång för uppdraget kan också motivera en ökad amerikansk operativ specialinriktning på centrala ledare för regionala grupper, särskilt när al-Qaida verkar ha minskat sitt inflytande och ytterligare uppdrag kan bli avgörande.

Översatt från engelska