Krig som affärsidé i Sverige
Rysk Su-27 fotograferad på nära håll från svenskt signalspaningsflygplan. Vid identifiering av flyg gäller internationellt ett avstånd av 50 meter, här beräknas avståndet vara 10 meter. (Foto: FRA)


Sin neutralitet till trots marknadsför sig Sverige som ett militärt övningsområde för Nato. Det planerade värdlandsavtalet med Nato har väckt kritik, främst från vänsterhåll och fredsorganisationer, då man menar att det hela har skötts snabbt och utan insyn. Konsekvenserna kan bli både miljöproblem och ökad militär närvaro i Östersjön.

Det blev stora rubriker när ryska jaktplan nyligen gick in över Öland och flög demonstrativt och hotfullt nära ett svenskt signalplan. Ryssland uppvisar ett alltmer aggressivt beteende i Östersjöområdet och det kan bero på att Sverige "ligger placerat mitt i Europas största säkerhetspolitiska friktionsytor”, som försvarsbloggaren Johan Althén skriver. I vårt närområde finns de enda gränserna mellan EU/Nato och Ryssland.

I år har Sverige haft fred i 200 år. Trots det var Sverige en av världens ledande försvarsmakter för bara några årtionden sedan. Säkerhets- och försvarsfrågor genomsyrade det svenska samhället och vid hot kunde den vuxna medborgaren inkallas till totalförsvaret med omedelbar verkan. Men det kalla kriget tog slut.

Sverige ska stödja med krigsmaterial

Det fanns internationella utbilnings- och övningsverksamheter tidigare och efter det kalla kriget startade de igen, där Natos ”Partnerskap för fred” deltar i såväl övningar som utbildningar. Nu ska Sverige gå ett steg längre och bli värdland åt Nato. Det innebär att Sverige ska stödja Nato med ammunition och krigsmateriel i viss omfattning.

Sverige ska stödja den operativa verksamheten och sköta den organisatoriska. Upp till 28 000 Natosoldater kommer att ha övningar i Norrbotten, Göteborgs skärgård och över Vättern, vilket kräver ett avtal om värdlandsstöd.

Folk inte insatta

Veronica Svärd från Feministiskt Initiativ, som i förlängningen vill avveckla det militära försvaret helt, är kritisk mot värdlandsavtalet. När det är etablerat kommer Ryssland att bli intresserat av Sverige på ett helt nytt sätt, menar hon.

– Då kommer vi att få se en upptrappad militär närvaro här i Östersjön och regionerna häromkring, sade hon, vid ett samtal på Bokmässan i Göteborg i september.

Frågan har inte diskuterats särskilt mycket i Sverige och riksdagen har hittills inte blivit involverad. Den har hanterats mycket snabbt menar Ingela Mårtensson, Kvinnoförbundet för fred och frihet.

– Det har gått i en väldig fart utan att folk har hört talats om värdlandsstöd. Det är en demokratisk fråga att vi inte får reda på sådana saker, sade hon, också vid samtalet på bokmässan.

2 000 kilo bly kan släppas ut i naturen

Parallellt med värdlandsstödet finns det flera frågor om militära övningsområden. I Norrbotten finns ett område stort som Belgien där flygvapen och andra former av militära verksamheter testas. Det har varit underutnyttjat och enligt regeringsbeslut ska Sverige nu rentav marknadsföra området till främmande makt. Krig som affärsidé, alltså.

Ett annat område där främmande makt kan genomföra militärövningar och testa vapen är Göteborgs södra skärgård, där militären också har ett område. Fram tills helt nyligen fick man använda området under 25 skjutdagar och för 100 000 skott, men försvarsmakten fick tillstånd att femdubbla antalet skjutdagar och mer än tiodubbla antalet skott. Dessutom kan det bli ännu fler nationella och internationella övningar än de godkända.

”Tillståndet medger också föroreningar på – håll i er nu – upp till 2 000 kilo bly, 1 000 kilo koppar, 100 kilo zink och 60 kilo antimon”, sade Hans Linde, V, under en riksdagsdebatt.

– Det är helt bisarrt hur man kan göra på det här viset, sade Ingela Mårtensson.

"Enormt provocerande"

Hon har sett militärbåtarna gå förbi dagligdags eftersom hon bor på Brännö. Nu oroar hon sig för att främmande makter ska komma hit och träna krig i Göteborgs skärgård. Även Vättern riskerar att bli ett militärområde, enligt Mårtenson, som kallar det "enormt provocerande" att man ska kunna skjuta över Vättern, som är en dricksvattentäkt, vars betydelse tros öka i framtiden.

– Vättern har väldigt rent vatten och det är en bristvara i världen, sade hon.

Det kommer att fattas ett beslut om värdlandsavtalet i riksdagen i oktober/november