Kräver bättre skydd för isbjörnar
Smältande hem: En isbjörn väntar på att vattnet skall frysa på randen av Hudson Bay nära Churchill i Manitoba 2001. (Foto: Guy Clavel / AFP / Getty Images)


En av världens största djurskyddsorganisation uppmanar de fem länder som har isbjörnar att skydda de berömda djuren som enligt dem är hotade på flera fronter.

Humane Society International (HSI), tillsammans med fyra andra djurrättsorganisationer, vill att Kanada, Danmark, Norge, Ryssland och Förenta staterna lägger fram ett förslag till nästa års CITES-möte för att stoppa den internationella handeln med isbjörnar.

– Isbjörnar möter så många hot just nu, från den globala uppvärmningen till tjuvjakt, troféjakt och kommersiell handel, sade Rodger Schlickeisen, ordförande i organisationen Defenders of Wildlife.

CITES-mötet är satt till den 13-25 mars i Doha, Qatar. Länderna måste överlämna förslaget till CITES sekretariat i Schweiz senast den 14 oktober.

CITES-konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter, är en internationell överenskommelse mellan regeringarna att se till att handeln med djur inte äventyrar deras överlevnad.

Förutom att förlora sin livsmiljö på grund av smältande is, har de arktiska isbjörnarna brottats med föroreningar, exploatering av olje- och gasfyndigheter och kulorna av troféjägare, enligt HSI.

– Isbjörnar är väldigt viktiga just nu, sade Jeff Flocken direktör för kontoret i Washington DC för International Fund for Animal Welfare (IFAW).

– Forskarna säger att isbjörnarna inte kommer att leva om 30 år på grund av att sommarisen smälter. De är helt beroende av sommarisen för att kunna jaga byten. Man jagar dem fortfarande för handel och innan vi kan hantera den globala klimatförändringen, måste vi försöka stoppa handeln och troféjakten.

Isbjörnars kroppsdelar såsom hud, päls, klor, skallar och stoppade björnhudar dyker hela tiden upp på den internationella marknaden, enligt HSI. Mer än 400 isbjörnskinn säljs årligen, huvudsakligen från Kanada till Japan.

Över hälften av världens isbjörnspopulation, uppskattningsvis mellan 20 000 och 25 000, kan hittas inom de vidsträckta gränserna av Nunavut, Kanadas största territorium.

Inuitjägare får döda isbjörnar för sitt uppehälle. Men inuiterna har också rätt att sälja sina tillstånd till utländska storjägare, främst från USA. Rika troféjägare betalar så mycket som 25 000 till 40 000 dollar för att kunna jaga björnar.

I maj 2008 lade den amerikanska regeringen isbjörnen på sin lista över hotade arter och förbjöd import av deras kroppsdelar. Det föreslagna förbudet bestrids för närvarande i domstol av amerikanska jägare.

Också under 2008 föreslog Kanadas expertkommitté för hotade arter för fjärde gången att isbjörnen skulle läggas till Kanadas lista över arter i riskzonen. Även om detta beslut ännu inte har avgjorts, har Environment Canada sagt att de inte kommer att ”lista isbjörnen under CITES, eftersom internationell handel inte är ett hot mot isbjörnar.”

– Alla isbjörnar från Kanada, som hittas i laglig internationell handel, har jagats lagligt i Kanada. Vi känner inte till att den illegala handeln skulle ha någon inverkan, sade Environment Canadas talesman Sujata Raisinghani.

Raisinghani sade att regeringen erkänner klimatförändringarna som det största enskilda hotet mot isberoende björnar, och tillade att björnarna måste övervakas för att undvika att listas under CITES.

– Kanada anser att det är viktigt att den internationella handeln med isbjörnar även i fortsättningen övervakas,  så att arten inte sätts upp på listan.

Enligt Flocken har hittills bara den amerikanska regeringen officiellt förklarat att man överväger förslaget om att lista isbjörnen. USA:s Fish and Wildlife Service tog emot synpunkter från allmänheten fram till den 11 september.

Översatt från engelskan: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22271/