Kravaller i Sichuan
Några föräldrar brände rituella ”papperspengar” och rökelse inför det kinesiska nyåret till minne av sina barn som dog när Beichuans mellanstadieskola rasade ihop under jorbävningen den 12 maj. (China Photos/Getty Images)


En person dog och ett tiotal skadades i kravaller i den jordbävningsdrabbade staden Mianyang i Sichuan. Hundratals landsbygdsbor drabbade samman med polis under en demonstration mot påstått missbruk av nödhjälpspengar.

Enligt en rapport från Hongkongbaserade Center for Human Rights and Democracy den 20 februari ägde kravallerna rum i Baolin i An-länet i Mianyang förra onsdagen. Upprinnelsen var att de lokala myndigheterna beslutat att dra 2000 yuan från den andel av katastrofhjälpsfonden som skulle delas ut till varje familj och använda till vägbyggen.

Den 18 februari blockerade många bybor huvudvägen för att protestera mot hanteringen av pengarna och kräva att de utlovade stödpengarna betalades ut.

Enligt rapporten skickades polis ut för att skingra folkmassan. Tre bybor fördes bort och en av dem dog senare i polisförvaret. Nyheten om detta satte igång ett storskaligt upplopp.

På eftermiddagen omringades polisstationen av omkring 2000 bybor som förstörde polisfordon. De lokala myndigheterna skickade ut 1000 beväpnade polismän för att kväsa oroligheterna. Omkring tio bybor skadades i sammandrabbningarna och två skickades till sjukhus.

Enligt byborna har jordbävningsoffren i Baolin bara fått omkring 3000 yuan per familj, vilket är långt ifrån nog för att reparera deras förstörda hem, trots att ansenliga summor samlats in från såväl utom som inom Kina. Banker har dessutom inte lånat ut mer än 5000 yuan om husen inte varit totalt jämnade med marken och man behövde bygga nytt. De flesta av jordbävningens offer har därmed lämnats utan möjlighet att reparera sina hus.

Enligt rapporten har centrala myndigheter avsatt 128,7 miljarder yuan i nödhjälp till de miljontals katastrofoffren. Ytterligare 64 miljarder yuan ska ha inkommit via nödhjälpsfonder och donationer.

Enligt den nationella revisionsbyrån har dock närmre 1,4 miljarder av dessa pengar förskingrats. I slutet av november förra året hade man tagit emot 1962 rapporter om missbruk av nödhjälpspengarna. 176 av dem är under utredning.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/12616/