Krav på handikappanpassning
Nu kommer högre krav ställas på tillgänglighet för handikappade i samhället. (AFP PHOTO ANP VINCENT JANNINK)


Handikappförbundet och Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, får 25 miljoner kronor i EU-stöd under en treårsperiod. Pengarna ska användas till att öka kunskapen i olika EU-projekt om tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Svenska ESF-rådet fördelar EU-medel från Europeiska Socialfonden. Medlen ges som stöd till kompetensutveckling och avser att minska arbetslösheten. 12 miljarder kronor fördelas under perioden 2007-2013.

För att få EU-medel från Europeiska Socialfonden införs ”tillgänglighet” som en ny faktor att ta hänsyn till. Det krävs nu att projekt som avser att hjälpa personer med att stärka sin kompetens, så att de har större chans till ett arbete, ska beakta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Oavsett funktionsförmåga ska en person kunna känna sig delaktig i samhället, men det finns brister och hinder i tillgängligheten. Särskilda anpassningar eller hjälpmedel kan motverka hindren och skapa förutsättningar för delaktighet.

– Tillgänglighetsfrågorna är mycket viktiga för ESF-rådet. Ambitionen är att de ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi har en stor räckvidd i våra projekt. De närmast åren räknar vi med att bevilja mellan 4000 och 5000 projekt med omkring 300 000 deltagare. På det viset bidrar vi till att fler människor måste tänka till om tillgänglighet, säger Åsa Lindh, generaldirektör på svenska ESF-rådet i ett pressmeddelande.

För att öka kunskapen i olika EU-projekt om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning får Handikappförbundet och Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 25 miljoner kronor i EU-stöd under en treårsperiod.