Krav på att Kinas arbetslägersystem avskaffas
Fångar och en poliseskort under en öppen dag i ett fängelse i Nanjing, 2005. Nyligen har krav väckts på att ta bort det nuvarande systemet med arbetsläger i Kina. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Allt fler röster i Kina ropar nu efter att det ökända arbetslägersystemet ska tas bort. Bland dem finnss premiärminister Wen Jiabao, enligt en Hongkongbaserad nyhetssajt. 

Den 17 augusti citerades en initierad källa av sajten Mingjing, som berättade vad Wen sagt under möten med högt uppsatta partitjänstemän på badorten Beidahe.

Wen sade att tvångsarbetssystemet har blivit något som korrupta partitjänstemän använder för att skydda sig själva och förtrycka folket, enligt Mingjing. Systemet måste avskaffas, och inga ursäkter för att dra ut på det duger, ska Wen ha sagt. Han sade även att partiet borde skydda folket och inte korrupta partitjänstemän.

Partiets högste ledare, Hu Jintao, och den nästa förväntade ledaren, Xi Jinping, ska ha svarat Wen med att de varken stödde eller motsatte sig tanken, enligt Mingjing.

Officiella kommunistpartimedier har nyligen fördömt arbetslägersystemet. Regimspråkröret Xinhua publicerade en ledarartikel den 11 augusti, där man skrev att vissa partitjänstemän missbrukar systemet. People´s Daily hade samma artikel den 16 augusti.

Kommunistpartiets ”omskolning genom arbete”-system är officiellt tänkt att rehabilitera folk som begått brott som inte är allvarliga nog för att de ska dömas till fängelse.

China National Radio rapporterade att Wang Xixin, en professor på Pekinguniversitetets juristutbildning, sagt att problemen med omskolningssystemet är att all makt att anklaga, utreda och straffa ligger hos byrån för offentlig säkerhet. 

Systemet är känt för att missbrukas mot människor som exempelvis petitionären Tang Hui från Hunanprovinsen, vars fall visar upp de övergrepp som Wen ska ha kritiserat. Tangs 11-åriga dotter kidnappades, våldtogs och tvingades in i prostitution för sex år sedan. Hon blev sjuk och infertil, och hennes mor sökte upprepade gånger rättvisa i dotterns fall.

Tang protesterade mot de domar som gärningsmännen fick, vilket ledde till att byrån för offentlig säkerhet i staden Yongzhou i Hunanprovinsen grep henne och dömde henne till 18 månaders arbetsläger. 

Domen fördömdes av många, och togs upp som ett exempel på varför omskolningssystemet måste upphöra. Efter ilskan bland allmänheten släpptes Tang den 10 augusti.

Systemet har också spelat en stor roll i kommunistpartiets 13 år långa förföljelse av den andliga metoden Falun Gong. Betydligt fler Falun Gong-utövare har utsatts för övergrepp i arbetsläger än i fängelser, enligt World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG), en människorättsorganisation som bevakar förföljelsen.

– Arbetslägersystemet används oftast, eftersom det är en underlig produkt av kommunistpartiets totalitära regim, och existerar utanför det ordinarie rättssystemet, sade Wang Zhiyuan, chef för WOIPFG.

Wang sade att minst en miljon Falun Gong-utövare hålls i de här arbetslägren. Varje stad och provins har sådana läger, sade han.

Folk skickas till lägren utan tillstymmelse till en rättsprocess, enligt Wang. Många Falun Gong-utövare utsätts där för hjärntvättstekniker för att bryta ner deras vilja.

– Enkelt uttryckt så handlar det om att döda ens livsvilja. Om du inte ”omvänder” dig så kommer de att förinta dig rent fysiskt. 

Barnboksförfattaren Zheng Yuanjie startade en omröstning om arbetslägren på mikrobloggen weibo. 98 procent av de 20 000 som röstade ville stoppa systemet.

Människorättsadvokaten Wang Cheng från Hangzhou i Zhejiangprovinsen startade en petition för att avskaffa systemet.

– De försöker fortfarande behålla det här. Jag hoppas personligen att det helt ska avskaffas. Att ersätta arbetslägersystemet med något liknande är fel, så länge som avsikten är att beröva folk deras rättigheter, sade han till Sound of Hope Radio.

Yu Jianrong, professor vid den kinesiska samhällsvetenskapsakademin, studerade omskolningssystemet 2009.

Hans slutsats löd: ”I vissa områden används omskolningssystemet som ett verktyg för den lokala regeringen, för att hämnas på folk, under förevändning att man upprätthåller stabiliteten. Det måste avskaffas så snart som möjligt.”

Översatt från engelska