Kraftigt personalöverskott inom statlig administration


På senare år har Kina genomdrivit landsomfattande administrationsreformer för att minska på personalmängden. Trots detta försök att skära ner på olika statliga byråer verkar antalet onödiga statsanställda i Wanzhoudistriktet i storstaden Chongqing växa. I tio år har man vidtagit åtgärder för att bli av med överflödig arbetskraft, men det här området har fortfarande 2000 personer fler anställda än vad personalgränsen tillåter. Flera avdelningar har överflödiga tjänstemän och det finns varken arbete eller kontorsutrymme åt dem allihop.

Hongkongbaserade DaKung Daily rapporterade att flera avdelningar i Wangzhoudistriktet har över tio biträdande chefer. Till exempel har man elva biträdande chefer för jordbruksbyrån och fjorton för propagandadepartementet. Trots att det finns ett överflöd av avdelningschefer finns det ett antal departement som inte har någon anställd personal.

Tjänstemännen är låsta i en ständig maktkamp för att kunna bli befodrade i den här miljön. Denna dysfunktionella process har försämrat människors bild av dessa statliga byråer och ökat deras missnöje med dem.

Eftersom det inte finns kontorsutrymme åt alla tvingas tjänstemännen turas om att komma till kontoret.

Xu Suhuan, viceordförande för Wanzhoudistriktets politiska konsultativa konferens, sade att Wanzhoudistriktets regering har fyra gånger fler tjänstemän än andra distrikt.

Enligt tjänstemän från Wanzhoudistriktet kan detta överskott på administrativ personal spåras till ett lagförslag som aldrig blev verklighet. Tre Raviner-området skulle ha blivit en provins, vilket skulle gjort Wanzhoudistriktet till högkvarter för provinsregeringen. Detta ledde till att ett antal tjänstemän samlades ihop i området för att kunna kliva in som provinsledare när förslaget genomfördes. Förslaget stoppades senare och inget har gjorts åt administrationssituationen.

Experter anser att landets grundläggande administrationsreformer inte kan lösa problemen i Wanzhoudistriktet och menar att andra åtgärder måste vidtas.

Översatt från version