Kraftigt opinionsras för regeringen


Regeringsstödet faller samtidigt som socialdemokraterna går framåt. Störst är raset för folkpartiet, enligt Sifo. "En del väljare kanske känner en osäkerhet om regeringens politik", säger fp:s Erik Ullenhag.

 
Regeringen faller kraftigt i opinionen samtidigt som socialdemokraterna går starkt framåt.

Störst är raset för folkpartiet.

Det är inte så förvånande att regeringen backar när vi genomför rätt tuffa förändringar på till exempel a-kasseområdet. En del väljare kanske känner en osäkerhet om regeringens politik, säger folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag till TT.

Trots alla politiska affärer i den nytillträdda regeringen var opinionsläget i oktober i stort sett densamma som i valet. Då fick moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna 47,8 procent av väljarsympatierna mot 46,4 för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Sifos väljarbarometer som publiceras i flera morgontidningar.

I november har läget förändrats dramatiskt. Alliansen får nu 43,8 procent mot oppositionens 51,2.

Störst är ökningen för socialdemokraterna som går framåt med 3,5 procentenheter.

Socialdemokraterna partisekreterare Marita Ulvskog påpekar att man ska vara försiktig med att dra några slutsatser av en enskild opinionsmätning.

Men resultatet är så extremt. Normalt brukar en regering få ett år på sig innan man backar så här kraftigt. Det här visar att väljarna inte vill ha ett systemskifte, säger hon till TT.

Folkpartiet är månadens förlorare med minus 2,0 procentenheter. Siffrorna för både s och fp är statistiskt säkerställda, enligt mätningen.

En möjlig förklaring till folkpartiets ras är, enligt Ullenhag, att vissa fp-väljare är oroliga för att den generella välfärden är hotad.

– Det kan vara svårt att se de långsiktiga målen. Jag är övertygad om att det svänger när vi förhoppningsvis lyckas i kampen mot arbetslösheten.

Ullenhag tror också att ministerskandalerna spiller över på den här opinionsmätningen.

– Stora delar av regeringen fick den första tiden ägna alltför mycket kraft åt annat än de sakpolitiska frågorna.

Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, är ”inte ett dugg förvånad” över svängningen i opinionen. Han menar att det här understryker hur rörlig väljarkåren är och att väljarna är otåliga.

– En nytillträdd regering brukar ju få en smekmånad, men efter missarna med ministerutnämningarna och den intensiva debatten om a-kassan är resultatet inte konstigt, säger han till TT.