Kraftig ökning av syfilis i Kina
En ny amerikansk studie visar att syfilis är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen i Shanghai. Staden som nu står värd för den stora världsutställningen är Kinas andra största stad med drygt 8 miljoner invånare, i hela kommunen lever cirka 19 miljoner människor. (Foto: AFP/Philippe Lopez)


Syfilis har ökat dramatiskt i Kina. Enligt amerikanska forskare beror det på landets ökade välstånd som lett till snabba sociala förändringar.

Förbättrade levnadsvillkor har medfört en förändrad livstil bland kineser och sexindustrin har fått en kraftigt uppsving. En ny studie i New England Journal of Medicine visar att syfilis nu är den vanligaste smittsamma sjukdomen i Shanghai, rapporterar BBC News.

Gravida kvinnor kan överföra syfilis till sina ofödda barn, vilket kan leda missbildningar, neurologiska problem, dödfödsel eller död i tidiga barndomen. Mer än ett barn med medfödd syfilis föddes varje timme under 2008. Uppskattningsvis bär 20 personer på 100 000 på smittan.

Syfilis var nästan utrotad i Kina på 1950-talet efter omfattande insatser av antibiotikabehandlingar och bordellnedläggningar. 

Men forskare säger att sjukdomen nu är ”ett stort gissel som lurar i skuggorna”. Landet ekonomiska reformer har medfört att många män nu har större inkomster och därmed råd att spendera pengar i sexbranschen. Den ökade sociala rörligheten har också bidragit till sjukdomens spridning.

Enligt forskarna är det prostituerade kvinnor, homosexuella och bisexuella män som hjälper till att sprida smittan. 

Syfilis är en bakteriell sjukdom som kan botas med antibiotika vid tidig behandling, men kan orsaka förlamning, blindhet och döden om den lämnas obehandlad. 

Enligt forskarna finns det inte tillräckliga resurser för undersökning av sjukdomen i Kina, och många drar sig för att söka hjälp på grund av social stigmatisering.

Ansträngningar har dock gjorts i Kina för att öka medvetenheten om sexuellt överförbara sjukdomar bland prostituerade, men mer behöver göras, inklusive att erbjuda kostnadsfri undersökning av alla gravida kvinnor och högriskgrupper anser forskarna.