Kraftig ökning av hjärntumörer i Danmark
Mobiltelefoner kan utgöra en hälsorisk enligt Strålskyddsstiftelsen. (Foto: Adam Pretty/Getty Images)


Nya siffror från Danmark visar att antalet fall av hjärntumörer har ökat. Enligt Strålskyddsstiftelsen uppgår ökningen till 55 procent sedan 2003.

Strålskyddsstiftelsen har granskat en rad forskningsstudier kring sambandet mellan användningen av mobiler och hälsorisker. Forskningen bekräftar att det finns förhöjd risk för aggressiv hjärntumör och tumör på hörselnerven.

År 2012 drabbades 1582 danska män och kvinnor av hjärntumör eller tumör i centrala nervsystemet. Det är 562 fler fall jämfört med år 2003. 

Enligt Strålskyddsstiftelsen skiljer sig den svenska statistiken över hjärntumörer från den danska.

”Det har framkommit bland annat i en analys från Socialstyrelsen, att alla hjärntumörfall inte rapporteras till cancerregistret. En av orsakerna som diskuterats är att det görs färre patologiska undersökningar”, skriver de i ett pressmeddelande.

Till Strålskyddsstiftelsen vänder sig människor som drabbats av sjukdomstillstånd som de relaterar till flitig användning av mobiltelefoner.

– Vi får varje vecka höra talas om nya fall av hjärntumörer bland människor som använt mobilen mycket, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Hon är djupt oroad över utvecklingen och efterlyser, som hon beskriver, ”en mer ansvarstagande hållning från Strålsäkerhetsmyndigheten”.

Hon förklarar att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) använder den svenska hjärntumörstatistiken som huvudargument för att mobiltelefoner inte skulle innebära några hälsorisker. Något som hon anser är oetiskt.

– Hållningen innebär ju att SSM kräver att mobilanvändning ska skörda ett stort antal mänskliga offer innan man skärper sina föråldrade rekommendationer och riktlinjer, säger Mona Nilsson.

Hon anser att det är mycket bråttom nu att varna allmänheten om riskerna med användning av mobiltelefoner, trådlösa telefoner, samt läsplattor.

Särskilt oroad är hon över barnens hälsa eftersom de är känsligare och absorberar mer strålning än vuxna.

Strålskyddsstiftelsen räknar upp fyra åtgärder som regeringen, de ansvariga myndigheterna och näringslivet bör vidta för att skydda människors hälsa.

En av dem är att omgående förbjuda användningen av trådlösa datorer, trådlösa nätverk och mobiltelefoner i förskolor, daghem, skolor samt på sjukhus och äldreboenden.

Strålskyddsstiftelsen har också publicerat en sammanfattning av den samlade forskningen kring riskerna med strålning i ett faktablad på sin hemsida.

Lennart Hardell, överläkare vid onkologiska kliniken på universitetssjukhuset i Örebro, och tidigare adjungerad professor vid Örebro universitet, har under många år undersökt risken för cancer hos personer som använder mobiltelefoner eller trådlösa bordstelefoner, så kallade DECT-telefoner.

Han har i en tidigare artikel i Epoch Times sagt att han anser att i avvaktan på att det görs en ny objektiv undersökning av den trådlösa tekniken så måste den monteras ner i skolor och daghem.

 Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det dock inte några hälsorisker med att använda mobiltelefon. De skriver på sin hemsida att ”sammantaget tyder befintlig forskning på att det inte finns några hälsorisker med att använda mobiltelefon. Bland annat cancerstatistik från flera länder styrker detta.”

Fakta om Strålsäkerhetsmyndigheten och Strålskyddsstiftelsen

Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. De har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Strålskyddsstiftelsen är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för en miljö där varken människor, djur eller växter riskerar att skadas av den mänskligt producerade elektromagnetiska strålningen, på kort eller lång sikt.