Kraftig jordbävning och gigantiskt skred studerades 2014
Gränna ligger vid Vätterns kant, en sjö som är 135 km lång, medeldjup 40 meter, maxdjupet är 120meter och sjön är 31 km bred. (Foolip / Allmän domän)


2014 går mot sitt slut och vi ser tillbaka. Det har forskarna i maringeologi också gjort, men de såg 11 500 år tillbaka i tiden. Vad de såg var att ett gigantiskt jordskred ägt rum i Östersjön, andra såg spår efter en kraftig jordbävning i Vättern.

Söder om Karlskrona, i Östersjön, hittade forskarna likt ett en mil långt ärr. Det var resultatet efter ett enormt jordskred på havsbotten, rasbranten som bildats har höjden av ett fyravåningshus, enligt SR.

Forskarna visste inte ens att skred hade förekommit i Östersjön och här fann de i somras denna gigantiska formation. Fredrik Klingberg är maringeolog vid Sveriges geologiska undersökning, SGU, och har kartlagt spåren efter skredet.

– Och det är något som vi blev väldigt häpna över, sade han till Vetenskapsradion i morse.

 Forskarna tror att skredet ägde rum för 11 500 år sedan när havsbotten utsattes för stora tryckförändringar när istidens is smälte.

Jordbävning i Vättern

Längre inåt landet i Vättern hände vid samma tidsperiod en kraftig jordbävning, som kan ha uppmätt 7,5 på Richterskalan. Forskare vid Stockholm, Uppsala och Lunds universitet deltog i studien av jordbävningen.

Det är samma sak här att inlandsisen smälte och pressen på berggrunden utlöste stora spänningar i berget. Det blev en sprickbildning, 80 km lång, längs Vätterns botten. Botten sjönk med 13 meter som mest, enligt SR.

I kanten av Visingsö har stora skred skett och jordbävningen kan ha utlöst en liten tsunami.

– Det måste ha varit en dramatisk plats att bo på, sade Martin Jakobsson professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet.

Snabba förlopp

Martin Jakobsson tillfrågades om jordbävningen har förändrat vår syn på det som skedde och han svarade:

– Jag tror att vi överhuvudtaget börjar få koll på att jorden är ganska dynamisk och att de geologiska händelserna sker genom många snabba förlopp hellre än de långsamt som man ofta tänker sig.