Koto - Japans vackra stränginstrument
Wu Fang från Kina spelar japansk harpa, eller koto, gjord av glas. Glasmästare Hario Glass tillverkade världens första glastillverkade japanska harpa tillsammans med 20 hantverkare och spenderade tretton månader och 32,5 miljoner yen (drygt 29 miljoner kronor) för att skapa musikinstrumentet. (Foto: Toru Yamanaka/AFP/Getty Images)


Japan är troligen det mest västerländskt inspirerade landet i Asien. Men det är också en trogen väktare av traditionerna. Den japanska koton, som ofta kallas en ”horisontell harpa” har överlevt utan förändring genom århundradena och är fortfarande populär.

Under en tidigare era var koto populär bland aristokrater och var ett viktigt instrument i den japanska Imperial court ensemblens musik.

Koton tillverkas av kejsarträdets mjuka och porösa virke. Den är ihålig och har ett djupt, varmt ljud. Den är cirka två meter lång och spelas traditionellt sittandes på golvet med änden antingen vilande i spelarens knä eller på en liten sockel.

Traditionellt har koto 13 strängar, som var och en sträcker sig längs hela instrumentet och har varsin rörlig brygga. Strängarna ställs in när man rör på bryggan, ibland under framträdandet, vilket leder till stora melodivariationer och en anpassnings-förmåga till en rad olika musikaliska och kulturella sammanhang.

Sedan den introducerades till Japan från Kina runt 700 e.Kr. har den japanska koton utvecklat sin egen tydliga karaktär. Dock härstammar namnen på instrumentets olika delar från kinesiskan och beskriver instrumentets fysiska karaktär som en kinesisk drake som sträcker ut sig på marken.

Helt i linje med den mytologiska föreställningen är den översta delen av koton drakens rygg, underdelen är dess mage och sidorna är stranden som draken ligger på. Den högra sidan har drakens panna, näsa, armbåge, kind, läppar, tunga och horn. Den vänstra har dess svans, händer och ben. Bryggorna är drakens fjäll och elfenbensplektrumen som bärs på den högra handen för att plocka strängarna med är drakens klor.

Enligt den japanska mytologin ger en kvinnlig hondrake liv åt nio drakar vid varje födsel, var och en med sin egna individuella karaktär. Det sägs att den andra draken som föds är road av ljudet från musikinstrument och det är den här draken som kotons delar benämns efter.

Kotons 13 strängar motsvarar de 13 månaderna i månkalenderns skottår och instrumentets fyra kvadranter representerar himlen, jorden, universum och året. Alltså anses koto bära på mänsklig visdom.

I dag är ljudet från den tusenåriga japansk koton ännu levande och fortsätter vara en symbol för japansk konst och kultur.

Översatt från engelska.