Kostnad för minskade miljöutsläpp överdriven
Bilden visar en solenergianläggning i USA med reflekterande paneler som sänder ljus till tornet i centrum. En liknande anläggning kommer att byggas i Mildura nära Victoria i Australien som kommer att bli världens största solenergianläggning. Man avser att bygga världens största projekt med elalstringsapparatur genom att använda speglar som koncentrerar solstrålar på kraftverket. Det har inga utsläpp och energin som kommer från kraftverket kan gå till det inhemska nätet. (Foto: AFP/Solar systems/Ho)


Det blir billigare än vad som beräknats att minska utsläppen av växthusgaser i Norden, det visar en färsk rapport från Nordiska ministerrådet.

En 60-procentig minskning till år 2050, jämfört med nivån 1990, skulle kosta ca 11 miljarder euro. Det är bara motsvarande cirka en procent av den sammanlagda BNP i Norden, trots att beräkningen baserar sig på nuvarande uppfinningar inom till exempel bilindustrin.

Skulle nya och oväntade framsteg inom teknologiutveckling förekomma kan de öka effekten av minskningen.

Kalkylen har gjorts av forskningsinstitutet COWI och främst visar den minskningen av utsläppen inom energi- och transportområdet.

Projekledaren Asger Garnak från COWI menar att det är överraskande att kostnaden inte är mer än en procent av de nordiska ländernas BNP, med tanke på att reduceringen är 60 procent jämfört med 1990 års nivå.

Den huvudsakliga minskningen beräknas ske inom energisektorn, med omkring 80 procent till år 2050. Detta sker genom minskad användning av olja och kol, i kombination med en ökad användning av annan energi, som till exempel sol- och vindkraft.

Rapportens kalkyl för transportsektorns minskning av utsläpp är bara kring 40 procent, där man räknat med begränsad marknadsandel för elbilar och begränsat utbud av biobränslen.