Kost med få kolhydrater bra för viktminskning
Vissa mataffärer tillhandahåller kost som passar i en lågkolhydratdiet. (Foto: Getty Images/ Justin Sullivan)


Medan vissa tvivlar på nyttan av att kontrollera intaget av kolhydrater, finns det många vetenskapliga bevis för att ett lågt intag av kolhydrater faktiskt är effektivt för att minska vikten. Den hjälper även till att förbättra biokemiska markörer för kroniska sjukdomar såsom blodsockernivåer och blodfetter.

I en ny studie som presenterades på den amerikanska diabetesföreningens (American Diabetes Association) symposium i Chicago nyligen, jämfördes effekten av lågkolhydratdiet med en lågkaloridiet hos en grupp äldre överviktiga personer med typ 2 diabetes [1].

Studien pågick totalt under sex månader. I slutet av studien hade de som gick på lågkolhydratdiet förlorat i genomsnitt 6,8 kilo i vikt, jämfört med 5,2 kilos förlust i den andra gruppen som hållit sig till lågkaloridiet. Skillnaden var statistisk säkerställd.

Dessutom minskade blodsocker- och triglyceridnivåerna i blodet mer hos den gruppen som ätit kost med lågt kolhydratintag.

Det finns väl belagda biokemiska orsaker till varför kost med lågt kolhydratintag inte bara är bra för viktminskning utan även ger andra hälsoförbättringar. Nyckeln till detta är att många kolhydrater orsakar en kraftig och utdragen frisättning av socker till blodet.

Stärkelsehaltiga kolhydrater tenderar att framkalla skyhöga blodsockertoppar som i sin tur gör att bukspottkörteln utsöndrar kopiösa mängder av insulin – hormonet som huvudsakligen är ansvarigt för att utjämna blodsockernivåerna. Men fastän insulinet är livsviktigt för vårt liv har det också en förmåga att stimulera fettlagringen i kroppen och kan även hämma nedbrytningen av fett.

Fastän de stärkelserika basvarorna som vi uppmuntras att äta inte är feta i sig, kan de orsaka ett överflöd av insulin i blodet och därmed ha en förmåga att orsaka fetma.

Med tanke på detta borde det inte komma som en överraskning att en kost med låga halter av kolhydrater kan vara ett effektivt sätt att minska i vikt.

Men vad är skillnaderna mellan den här dieten jämfört med den konventionella lågkaloridieten? Hittills har sex experiment (inkluderat det ovan nämnda) gjorts där man jämfört lågkolhydratdiet med lågkaloridiet under en längre tid.

Alla dessa sex studier kom fram till att viktminskning efter sex månader var betydligt större i gruppen med låga nivåer av kolhydrater. Tre av dessa studier pågick under ett år, och inte heller efter den tiden fanns någon signifikant skillnad i resultaten.

Försökspersonerna i en av studierna hade dock inte lyckats hålla sig till det begränsade kolhydratintag som angetts, och i den andra studien hade man inte alls kontrollerat hur personerna efterlevde kostreglerna.

Den slutliga studien med lågkolhydratdiet (Atkins diet) som pågick under ett år, resulterade i en dubbelt så stor viktminskning jämfört med lågkaloridieter. (Ornish and LEARN diets) [2].

I en undersökning hade man jämfört effekterna av flera dieter med lägre och högre kolhydratintag [3]. Överlag fann man att kosthållning med lägre kolhydratnivåer förde med sig en viktminskning på 12,3 kilo jämfört med endast 3,4 kilo för de dieter med högre kolhydratintag.

I det stora hela antyder bevisen att en kost med kontrollerat kolhydratintag har större potential att bekämpa viktökning och fetma.

Referenser:

1. Radulian G, et al. The effects of low carbohydrate diet as compared with a low fat diet in elderly patients with type 2 diabetes.

2. Gardner CD, et al. Comparison of the Atkins, Zone, Ornish, and LEARN diets for change in weight and related risk factors among overweight premenopausal women: the A TO Z Weight Loss Study: a randomized trial. JAMA. 2007 Mar 7; 297(9): 969-77.

3. Bravata DM, et al. Efficacy and safety of low-carbohydrate diets a systematic review. JAMA 2003; 289(14): 1837-1850

John Briffa är en i London verksam läkare, författare och skribent inom området hälsa, med intresse för näringslära och naturmedicin.

Översatt från originalartikel på engelska