Korruptionsåtal mot högt uppsatt kinesisk juridisk ämbetsman


En utredning av en högt uppsatt juridisk ämbetsman i Kina gällande korruption är snart klar. Aldrig tidigare i Folkrepubliken Kinas historia har en högre rankad juridisk ämbetsman utretts för korruption. Rättegången kan komma att hållas så tidigt som i mars.

52-årige Huang Songyou påstås ha levt ett extravagant liv som före detta vice ordförande för Kinas högsta domstol. Han anklagas för att ha tagit emot upp till fyra miljoner yuan i mutor, enligt China Business. En tidigare ordförande för högsta domstolen, Xiao Yang, är knuten till fallet, tillsammans med flera andra höga ämbetsmän.

Huang utreddes av kommunistpartiets centrala disciplinkommitté i oktober 2008.

Fyra högt uppsatta domare har också utretts i anknytning till Huangs fall, däribland Zhang Fuqi, chef för domstolens exekutiva styrelse, samt hans biträdande chef, Bao Shengqing. Li Jun, en domare i högsta domstolen, åtalades för mutbrott i september förra året och dömdes till tre års fängelse.

Högsta domstolen drog igång en ”Anti-mut-kampanj” 2009. Enligt Chongqing Evening News var antalet disciplinära åtgärder under de första nio månaderna av 2009 i nationella domstolar 51 procent högre än under 2008. Enligt statistik från Kinas högsta åklagarämbete 2009 var 2620 av 13 000 statsanställda som åtalats för korruption del av det juridiska systemet.

Somliga kanske ser domar som ett tecken på framsteg när det gäller regimens hantering av mutor inom systemet. Wang Juntao, expert på politisk vetenskap, framhåller dock att Huangs fall och andra liknande inte är en fungerande indikator på framsteg när det gäller rättvisa inom det kinesiska juridiska systemet.

– Det är kommunistpartiets ledande fraktions politiska intressen som avgör vem och vad som ska och inte ska undersökas för olika brott. När kriterierna för rättvisa utgår vad som uppfattas som politiskt lämpligt är det ovanligt att framstående, korrupta ämbetsmän åtalas, sade Wang i en intervju med Radio Free Asia.

Wang, som var en av ledarna för studentrörelsen på Himmelska fridens torg, tvingades i exil 1994. Han har sedan dess doktorerat i politisk vetenskap vid Columbia University. Han är ordförande för Chinese Constitutional Reform Association.

Experter och akademiker som är kritiska mot Kinas legala system håller vanligen med om att den utbredda korruptionen inom regimens juridiska system huvudsakligen beror på det enväldiga politiska systemet.

Ming Xia, professor i politisk vetenskap vid University of New York, kommenterade i en intervju med NTDTV:

– Problemet med kommunistpartiet är inte begränsat till ett enstaka departement eller en myndighet. Det ligger i den förhärskande ideologin och filosofin. Därmed är det meningslöst för partiet att göra små reparationer eller ens stärka den juridiska makten.

Regimen tar till dubbla system, vilket hjälper till att dölja korruptionen från allmänheten, enligt Wang Juntao. Ett exempel på detta är att korruptionsfall som involverar ämbetsmän ovanför häradsnivå inte kan undersökas direkt av juridiska organ. De måste först undersökas av partiets centrala disciplinkommitté.

Wang avslutade med att säga att för att avhjälpa den rådande orättvisan och korruptionen i Kinas juridiska system måste det, förutom ett avskaffande av enpartidiktaturen, inrättas en konstitutionell demokrati, oberoende media och aktivt uppfångande av allmänhetens åsikter.

Varje år utreds över 1000 domare i korruptionsfall i hela Kina. Enligt tidskriften Trend Magazine gjorde disciplinkommittéer på lokal nivå så att rapporter från minst 1000 utredningar mot häradsdomstolschefer inte är tillgängliga för allmänheten. Utan att räkna med korruptionsfallen i mellanliggande och högre domstolar uppgår de illegala förtjänsterna i dessa fall till tiotals miljarder yuan.

Huang Songyou är född i Shantou i Guangdongprovinsen. Han blev medlem av högsta domstolens juridiska kommitté och chef för dess civilavdelning 1999. I december 2002 blev han vice ordförande för högsta domstolen och andra rangens överdomare. Xiao Yang, även han från Guangdong, var Huangs mentor under hela dennes juridiska karriär och huvudkontakten som ledde till att Huang blev vice ordförande för högsta domstolen.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28028/