Korruptionen ökar på Kinas universitet
(Foto: China Photos/Getty Images)


De senaste åren har akademikers beteende fått allt sämre rykte i Kina. I mars släppte tillsynskommittén för Kinas Nationella Naturvetenskapliga Stiftelse sin första rapport för 2006. Bland de 20 illegala fall som nämndes handlade 18 om bedrägliga projektansökningar och två fall gällde plagiering. 

Enligt China Youth Daily är 15 av de 20 fall som nämndes (75 procent) från universiteten. Dessa fall involverar projektansökningar för att få medel från departement kopplade till regeringen. De flesta fallen handlade om att man förfalskat viktiga projektdeltagares profiler och gett falska yrkestitlar på ansökningshandlingar.

Vice ordföranden i Kinas folkkongress, Cheng Siwei, bekräftade under sin resa till Hongkong att den akademiska korruptionen i Kina definitivt är ett allvarligt problem. På grund av de pågående ekonomiska reformerna riktar en del människor i den akademiska världen helt in sig på kortsiktiga intressen, vilket inkluderar att vara oärlig för att uppnå sina personliga mål.

Flera akademiker från Kinas vetenskapsakademi påpekade också att det att vara medlem i Kinas vetenskapliga och teknologiska kretsar inte minskar begäret efter berömmelse och rikedom, utan snarare intensifierar det. En del av inkomsten för vissa medlemmar kommer från vetenskapliga forskningsanslag. Detta resulterar i att forskare tävlar om samma medel. Många forskare väljer att koncentrera sig på oärliga sätt att ansöka projektanslag hellre än att forska.

Dr Zhu Xiaomin från Institutet för Policy och Management i den kinesiska vetenskapsakademin förklarade att för närvarande är allas attiyd till vetenskaplig forskning att det är snabba framgångar och omedelbar nytta som gäller. Bland de forskare som driver anslagsbaserade forskningsprojekt har atmosfären, där solida resultat ska uppnås med hårt arbete, helt och hållet försvunnit. I den ytliga miljön där man är inriktad på egna intressen, lägger få människor ned mycket tid på att bedriva genuin forskning. Därför är det ingen överraskning att det är så mycket opportunistiskt och hycklande akademiskt beteende, sade Dr Zhu.

– Vissa yngre forskare som just har kommit in i den vetenskapliga miljön blir korrupta snabbare och är ofta modigare på grund av influenser från den dåliga miljön. Konsekvenserna kommer att bli allvarliga på lång sikt sade Dr Zhu.

Chen Jiaer från Kinas Nationella Naturvetenskapliga Stiftelse sade också:
– Nuförtiden är unga forskare vanligtvis ganska materialistiska. De tycker inte att de har någon social status om de inte har ett rikt liv och bra inkomst. Därför försöker de ansöka om projektpengar genom att använda vilka tillgängliga metoder som helst.

Chen sade att unga forskare lätt tar till sig attityden att söka framgång och omedelbara fördelar som råder i samhället. Många unga forskare har inte längre strävan efter vetenskapliga sanningar utan efter berömmelse och vinning, sade han.

http://english.epochtimes.com/news/6-4-8/40203.html