Korruption skuggar det dagliga livet i Indien
Anhängare av anti-korruptionsaktivisten Anna Hazare väntar i en kö under en demonstration där Hazare inledde sin hungerstrejk i New Delhi, Indien, den 29 juli 2012. Hazare har fått många att börja protestera över hela landet och gjort korruptionen till en viktig fråga i valkampanjen för 2013-års federala val. (Foto: Sajjad Hussain/AFP/ GettyImages)


När ljuset slocknade på en skola för behövande barn i sydindiska kuststaden Puducherry berodde det på att läraren inte hade betalat sina mutor för elektriciteten.

Den moraliskt kompromisslösa läraren, som vill vara anonym, men som vi kommer att kalla Archana, vägrade att muta tjänstemännen inom de statliga myndigheterna som hanterar strömförsörjningen.

Elström flödar till hemmen kring skolan till dem som varit villiga att betala mutor – vilket är de allra flesta. Det är så det fungerar i Indien: elström fås genom mutor.

”Indien mot korruption”-rörelsen banar sig väg genom nationen med ökande kraft under hela 2012 och sporrar till massprotester. Medan rörelsen, som startats av aktivisten Anna Hazare, har lyckats sporra utbredd debatt om lagstiftning och ändring av policyn, fortsätter affärerna som vanligt med indier som tyst eller ilsket varje dag ger efter för trycket från ett korrupt system.

– Vi använder nu en generator för elektricitet. Jag undrar ibland hur länge jag kommer att kunna hålla fast vid principerna. Eftersom jag skall bygga en ny skola letar jag efter alternativa energikällor så att jag inte behöver betala mutor till elverket, sade Archana.


En kvinna med en indisk karta fastsatt på sin panna deltar i en anti-korruptionsprotest i New Delhi, Indien, den 9 augusti 2012. Protesterna mot korruption har varit utbredda i landet under 2012, och korruption kommer att vara en viktig fråga i valkampanjen för 2013-års federala val. (Foto: Sajjad Hussain/AFP/GettyImages)

En kvinna med en indisk karta fastsatt på sin panna deltar i en anti-korruptionsprotest i New Delhi, Indien, den 9 augusti 2012. Protesterna mot korruption har varit utbredda i landet under 2012, och korruption kommer att vara en viktig fråga i valkampanjen för 2013-års federala val. (Foto: Sajjad Hussain/AFP/GettyImages)

Archanas välgörenhetsorganisation måste redovisa varenda krona men ändå möter hon krav på mutor runt varje hörn. När hon ville ansöka om federala statliga medel för skolan krävde tjänstemän tio procent som sin andel av det belopp hon fick.

– Det betyder att
om jag ber om 600 000 rupier (71 000 kronor) måste jag betala 60 000 (7 100 kronor) som muta, sade hon.

– Det är en fråga om en allmän inställning i Indien. Korruption existerar eftersom vi inte beter oss som vanliga medborgare. Vi vill inte stå i kö och vänta på vår tur i statliga kontor och offentliga servicekontor. Vi gör det enkelt för oss när vi mutar korrupta tjänstemän men det gör också systemet än mer korrupt, sade Archana.

Archana är inte ensam om sin svåra situation. Nästan alla i landet har en historia att berätta om att  antingen tvingas muta, vissa andra gör det frivilligt för att kringgå reglerna, och en del står emot korruptionen genom att vägra betala mutor.

Sampad, en student i sanskrit i östra delstaten Orissa som inte vill ge sitt fullständiga namn, berättar hur lärare i hans by plågas av korruption av tjänstemän inom utbildningsavdelningen.

– Under alla dessa år är många lärare, som är anställda i de statliga skolorna, extremt frustrerade eftersom de tvingas betala en betydande del av sin lön för att muta utbildningstjänstemän, sade Sampad.

Om en lärare inte betalar sade Sampad att tjänstemän skapar ett falskt uttalande och säger att läraren redan har fått sin lön utbetald trots att man inte betalat ut den.

– De rättar sig därför efter önskemål från korrumperade tjänstemän.

Fastän korruptionen är utbredd är den fortfarande dold och man skyltar inte med den. Gopika Mahesh, en studerande inom teknik i Bangalore, berättar om en incident på hennes universitet som tystades ner för att bevara skolans rykte.

– Min vän studerade inte tillräckligt för att klara av en mattetenta. Han mutade läraren med 2 000 rupier och fick svaren på tentans frågor. Men han misslyckades eftersom frågorna i provet ändrades i sista stund. Han betalade då 10 000 rupiers muta till samma lärare för att klara testet. Det fanns 68 elever i högskolan som hade gjort samma sak.

Hon säger att läraren avskedades och eleverna fick skriva om provet, men nyheten om händelsen nådde inte allmänheten. Mahesh begärde att namnet på universitetet inte skulle offentliggöras för att han inte skulle dra problem till sig. En hög tjänsteman på universitetet bekräftade händelsen men vill förbli anonym.

Många indier har vant sig vid mutorna och den rådande attityden är att ”smörja” någon –  bara en liten del av korruption – är inte så illa så länge folk får vad de vill ha.

– Korruption resulterar i försämring av etik och värderingar i ett helt samhälle och sprider sig som vågor över alla aspekter i vårt dagliga liv, sade Swati Ramanathan, en av grundarna av Janaagraha-center för medborgarskap och demokrati.

Ramanathan sade att det inte räcker med att uttrycka upprördhet över korruption i de högre nivåerna av den politiska makten, det är dags att erkänna att många indiska medborgare lagt kol på elden och att alla är lika skyldiga.

Janaagraha arbetar för att stärka indiska medborgare genom att skapa ett nätverk av att erkänna, att dela med sig, att göra motstånd, och slutligen att ändra systemet. Centret har startat ett antal initiativ, bland annat inrättandet av webbplatsen IPaidABribe.com.

Medan många aktivister och politiska analytiker i Indien talar om att reformera systemet, kommer frågan om korruption sannolikt till ytan som den stora frågan i årets federala valkampanjer. Ramanathan och Archana säger att förändring kommer börja när det indiska folket vägrar godkänna korruption i sina dagliga liv.


Med rapportering av Sunaina Valecha i Bangalore, Indien.

Översatt från engelska