Korruption och bedrägerier ökar i Sverige


En tredjedel av undersökta företag i Sverige uppger att oegentligheter förekommit på deras företag, ändå arbetar få med att förebygga brotten.

Nu har vi haft två år av finanskris och många företagare går på slak lina, men de vill klara ut den dåliga situationen och driva företaget vidare. Banken hör av sig varje månad och vill ha till ett möte för att få veta hur den gångna månaden gick för företaget. Aktieägarna vill se bättre resultat och leverantörerna är oroliga för att inte få betalt för sina leveranser. Då är det lätt att börja manipulera med siffrorna i bokföringen för att få lite lugn och ro.

Förmodligen har en del personer tvingats sluta för att förbättra den ekonomiska situationen och omorganisationer kan ha skett. Det är oroligt på företaget och det är möjligt att hela situationen har fått företaget att släppa på sin policy och den interna kontrollen upprätthålls inte såsom den gjorde när företaget gick bra.

Den stora internationella revisionsföretaget Ernst & Young har under 2008 och 2009 har undersökt vilken uppfattning 1400 beslutsfattare på storföretag i 36 länder har om bedrägeri på företaget. Jämfört mellan åren har bedrägerierna ökat under förr året.

– Pressen på chefer är otroligt hög. De ska hantera konjunkturens effekter och samtidigt nå de finansiella målen. Det är en av anledningarna till att korruption och bedrägerier ökar, säger Kenneth Johansson, chef för bland annat bedrägeriutredningar på Ernst & Young i ett pressmeddelande.

Företag som drabbats av ekonomiska oegentligheter i Västeuropa var 10 procent 2008 men siffran mer än fördubblades under de kommande tolv månaderna. För företagen i Mellanöstern och Latinamerika blev ökningen mellan åren 3 procent men de startade från en högre nivå och Västeuropa ligger nu på deras nivå.

I alla dessa länder uppger alltså beslutsfattarna på storföretagen att 21 procent drabbats av bedrägerier. Motsvarande siffra för Sverige är 32 procent.

Det blir heller inte upplyftande att läsa att undersökningen visar att de som sitter i företagens styrelser och revisionskommittéer inte arbetar för att förhindra att företaget drabbas av brott. Istället är de bekymrade om sina pengar. Det är nämligen så att de har personligt skadeståndsansvar om de inte sköter sig och de är oroliga för att bli drabbade av detta.

– Styrelser borde vara mer aktiva och ställa mer krav på återrapportering om hur det egna bolaget arbetar med preventivt arbete, intern säkerhet och kontroll när det gäller korruption och oegentligheter, säger Kenneth Johansson.

De svenska företagen har inte vant sig vid att ärligheten har förkrympts, för korruption och företagsbedrägerier finns även i Sverige. Kenneth Johansson säger:

– Vår erfarenhet visar att det är lika vanligt med exempelvis förskingring i svenska företag som i utländska men här har företag och organisationer en viss ovilja att bygga in kontroller i verksamheten – de vill ”lita” på sina medarbetare.