Koreansk medicin på frammarsch
Koreansk medicin är effektiv i behandling av många olika hälsoproblem som andnings- och matsmältningsproblem, smärta, hudproblem, barnsjukdomar, gynekologiska och psykiatriska problem. Ginseng på bilden är en av de mest populära örterna.(Foto: Chung Sung-Jun /Getty Images)


Jämfört med kinesisk medicin är koreansk medicin inte särskilt välkänd. Det kan bero på att läkare i kinesisk medicin i hög grad har emigrerat från sitt hemland, medan ytterst få läkare i koreansk medicin har lämnat sitt land.

Nu har koreansk medicin börjat upptäckas allt mer, och västvärlden kommer säkert att få se mer av den i framtiden. James Shinol är en amerikansk akupunktör som nyligen besökte Korea för att lära sig mer i ämnet. Han blev inbjuden till en tiodagarskurs i koreansk medicin, som gav honom en bättre förståelse för metoden.

Efter besöket berättade James Shinol för Epoch Times om koreansk medicin. Texten nedan bygger på hans svar.

Balans mellan kropp och själ

Koreansk medicin är en traditionell östasiatisk medicinsk vetenskap, med bland annat akupunktur och örtmedicin, för att stärka hälsan och råda bot på olika hälsoproblem. Koreansk medicin utgår till 80 procent från samma utgångspunkt, teori och teknik som kinesisk och japansk medicin (Kampo).

I östasiatisk medicin lägger man stor vikt vid balans mellan kropp och själ. Särskilt i koreansk medicin är känslo- och sinneskontroll viktig för en optimal hälsa. Känslopåverkan som stress, oro, depression, ångest och svårigheter att uppnå ett känslomässigt lugn kan leda till obalans av qi (livsenergi) i kroppen. Det i sin tur kan leda till sjukdom och kroppsliga symptom. Därför är det viktigt att behålla lugnet och hålla känslorna i schack.

Den största skillnaden mellan koreansk och kinesisk medicin är tillvägagångssättet. Örtbehandlingar och akupunktur baserar sig i den koreanska medicinen på den enskilda människans kroppstyp. Kinesisk medicin baserar sig mer på geologiska egenskaper, klimat och levnadsvanor. Det finns också skillnader i dosering och ordination av örtläkemedel. Kinesisk medicin använder mest, japansk använder minst och koreansk ligger mittemellan.

Diagnostiseringen i koreansk och kinesisk medicin påminner mycket om varandra, med pulsdiagnos, undersökning av tunga och ansikte, och djupgående samtal. Många metoder är också gemensamma, som akupunktur, moxibustion, koppning och örtbehandlingar.

Koreansk handakupunktur är en unik akupunkturbehandling som inte använder nålar. (Foto: Tim Boyle/Getty Image)

Koreansk handakupunktur är en unik akupunkturbehandling som inte använder nålar. (Foto: Tim Boyle/Getty Image)

Unik akupunkturmetod

Koreansk handakupunktur är en unik koreansk akupunkturbehandling som utgår från teorin att det finns en mikrokropp som avspeglas i händerna. Hela kroppen finns reflekterad i en mikroversion i handen, örat eller på huvudet. Olika kroppsliga symptom kan behandlas på olika punkter i detta mikrosystem. I koreansk medicin används oftast handen.

Koreansk medicin kan behandla många problem och sjukdomar inom olika områden, som andnings- och matsmältningsproblem, smärta, hudproblem, barnsjukdomar, gynekologiska och psykiatriska problem.

Den koreanska medicinen påminner om den kinesiska men är mindre mekanisk. Den följer traditionell kunskap och teorier, men använder också moderna verktyg. Pulsmätare, datorprogram för ansiktsdiagnoser och andra sofistikerade programvaror används för att få en heltäckande bild av patienten.

Metoder kombineras

Sedan 2011 har lagen ändrats i Korea så att västerländska sjukhus också kan ha traditionella avdelningar där man använder läkare i koreansk medicin, och tvärtom.

Kinesisk medicin har förändrats under den maoistiska eran och blivit mer baserad på materialism. Framförallt har metoderna för att hitta obalanser i kropp och själ ändrats, och efterliknar allt mer västerländsk medicin. Den är mer mekanisk och ser mer på vad som händer i kroppen, istället för att titta på hur personen relaterar till världen och framförallt till hela universum.

Rapportering av Arleen Richards

Kroppens organklocka – Fråga doktor Kong

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri