Köpenhamn stänger 14 kyrkor


Köpenhamns Stiftsråd har beslutat att de vill stänga 14 kyrkor på grund av avfolkning i vissa områden, rapporterar Jyllandsposten.

Det är mycket ovanligt att en kyrka tas ur bruk. Enligt Jyllandsposten har det hänt nio gånger sedan 1849.

Köpenhamns Stiftsråd har diskuterat att stänga några kyrkor ända sedan 1976, på grund av den demografiska utvecklingen. Invånartätheten har minskat från 890 000 år 1960 till 540 000 år 1990. Samtidigt har antalet kyrkor ökat från 76 till 91.

I tre områden, där befolkningstätheten vuxit, planerar man att bygga nya kyrkor. Det gäller Sydhavnen, Nordhavnen och Ørestaden.

Nu kommer biskopen i Köpenhamn att skicka förslaget till Ministeriet för jämställdhet och kyrka, vilket har sista ordet i fråga om de 14 kyrkorna.

Här är de 14 kykorna som man funderar på att stänga:

Ansgarkirken (Nordvest)
Tagensbo Kirke (København Nordvest)
Samuels Kirke (Nørrebro)
Blågårds Kirke (Nørrebro)
Gethsemane Kirke (Vesterbro)
Absalons Kirke (Vesterbro)
Bavnehøj Kirke (Vesterbro)
Utterslev Kirke (Brønshøj)
Ålholm Kirke (Valby)
Solbjerg Kirke (Frederiksberg)
Sct. Lukas Kirke (Frederiksberg)
Sankt Andreas Kirke (København K)
Sankt Pauls Kirke (København K)
Fredens Kirke (Østerbro)