Kontroversiell forskning kring fågelinfluensa har publicerats
Fågelinfluensa är en zoonos, det vill säga en sjukdom som sprids mellan människor och djur. Det är främst vilda fåglar som anses vara bärare för influensavirus. Det största kända utbrottet av fågelinfluensa bland fjäderfä startade i Asien 2003 och spred sig till länder i Europa, Mellanöstern och Afrika. (Foto:AFP/ Hoang Dinh Nam)


Den andra studien som visar hur man gör fågelinfluensavirus ännu mer smittsamt har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.

Den kontroversiella studien har gjorts under ledning av professor Derek Smith och Dr Colin Russell vid University of Cambridge, England. I ett laboratorium har forskarlaget visat hur man förändrar virusgenerna i A/H5N1 så att viruset kan sprida smitta luftburet mellan illrar.

Forskarna kom fram till att det behövs fem mutationer för att göra viruset luftburet, det vill säga att det ska kunna smitta exempelvis via nysningar vilket skulle betyda att smittan lätt kan föras vidare och orsaka en pandemi.

”Sannolikheten för
att detta inträffar naturligt bedöms som ganska stor, men samtidigt verkar sjukdomen bli mindre allvarlig eftersom den smittar luftburet.”, säger Annika Linde  statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, i ett pressmeddelande.

En liknande tidigare studie har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Forskningsresultaten har ansetts utgöra ett hot då det kan användas som ett biologiskt vapen av terrorister.

Enligt Smittskyddsinstitutet påverkar den nya informationen som framkommit inte den pandemiberedskap som finns idag då mycket tyder på att de vaccin som redan finns tros kunna  skydda vid en pandemi.

Viruset tycks inte smitta särskilt lätt till människa men den som drabbas kan bli så allvarligt sjuk att tillståndet leder till döden. Endast vid ett par tillfällen tros smitta ha överförts mellan människor och då vid mycket nära kontakt med en sjuk person. Smitta ska även har spridits till andra djurarter.