Kontrovers i Kina kring farligt vaccin


En kontrovers om farligt vaccin i Shanxiprovinsen har växt rejält efter att två kinesiska tidningar publicerat motstridiga artiklar om vad som egentligen hänt.

Föräldrar i Shanxiprovinsen har rapporterat ett allvarligt problem med vacciner, som efter att ha lagrats i för höga temperaturer ändå har distribuerats i tre års tid. Många barn som injicerats med dessa vaccin har skadats, handikappats eller till och med dött.

Familjerna har uppmanat myndigheterna att utreda, men inget har gjorts. Sju familjer lämnade in en gemensam stämningsansökan i januari 2009, men den godkändes inte. Chen Tao’an på centrum för sjukdomskontroll greps själv efter att han rapporterat om problemet.

Den 17 mars publicerade China Economic Times en artikel där reportern Wang Keqing berättar hur han samlat in information från mer än 70 drabbade familjer och att han har bevis på oegentligheter inom användning och marknadsföring av vaccin i Shanxiprovinsen.

Artikeln fick stor spridning på större kinesiska sajter och väckte stor uppmärksamhet. Shanxis hälsoministerium förnekade anklagelserna.

Som svar på artikeln i Economic Times publicerade statliga Xinhuas lokalkontor resultaten av ett eget undersökande reportage den 18 mars där man med kraft tillbakavisar vad artikeln i den andra tidningen hävdat.

Xinhuas artikel citerade uttalanden som skulle ha gjorts av föräldrarna, men faktum är att de aldrig ens intervjuade föräldrarna.

Föräldrar protesterade framför Xinhuas lokala avdelningskontor i Taiyan. De sade att Wang, chefen för avdelningen, påstått att den undersökning han publicerat utförts av Shanxis hälsoministerium.

Yi Wenlong, en drabbad förälder, sade att han sagt till Wang att det inte var rätt att påstå att de sagt något utan att ens tala med dem och Wang höll med om det och sade att han skulle återkomma till dem inom några dagar.

Därefter fick föräldrarna hotfulla telefonsamtal och till och med erbjudanden om att köpa deras tystnad.

Chen Tao’an sade att även han fick hotfulla meddelanden, såsom ”Sluta undersöka vaccinfrågan. Om du slutar kommer vår chef att ge dig 100 000 yuan. Om du insisterar på att fortsätta vore det väldigt lätt för honom att leja någon för att kapa av ett av dina ben.”

Tre föräldrar till drabbade barn, Song Tianjiao, Wang Mingliang och Yi Wenlong, fick även de liknande meddelanden.

Många kineser har ställt sig bakom de drabbade familjerna och China Economic Times. Även inom kinesisk media har många stöttat China Economic Times, även fast man varit tvungna att återpublicera Xinhuas artikel.

Southern Metropolis Daily skrev den 20 mars att Xinhua bara ägnat en dag åt att undersöka saken medan Wang Keqing på Economic Times ägnat sex månader åt att undersöka saken och intervjua människor. Man citerade även Economic Times redaktör, Chen Hongwei, som sade att ”Om de letade efter sanningen borde de ha gått direkt till de drabbade barnen i stället för att intervjua myndighetspersoner eller experter.”

Wang Mingliangs äldste son var bara drygt nio månader när han dog efter att ha injicerats med vaccin som utsatts för för höga temperaturer 2008. Han sade att mer än hundra barn i Shanxiprovinsen drabbats av farligt vaccin. Han fick hjälp av släktingar för att driva sin sak.

– De gick till olika organisationer mellan 30 och 50 gånger.

Yi Wenlongs dotter utvecklade epilepsi efter att ha fått farligt vaccin. Han sade att om man bara följer vad tidningarna rapporterat om så finns det mer än 30 liknande fall, men att det är många fler i verkligheten. Många är okunniga om riskerna och vissa komplikationer visar sig inte förrän dagar eller till och med månader efter injektionen, så många föräldrar gör aldrig kopplingen, menar han.

Chen Tao’an sade att han först upptäckte att det var problem med vaccinet redan i mars eller april 2007. Han rapporterade om det mer än 30 gånger och skrev till och med artiklar där han avslöjade samarbetet mellan myndighetsföreträdare och affärsmän i försöken att monopolisera vaccinmarknaden. Det var då han greps.

Det var bara åklagarmyndigheten i Taiyuan som genomförde en seriös undersökning, men resultaten av den lades åt sidan. Inom andra områden gjordes ingenting.

Chen menar att problemen med vaccinet orakades av höga temperaturer i samband med transport och lagring.

– Det finns strikta regler för hur man ska transportera och lagra vaccinet. När det inte hanteras korrekt under transport uppstår det säkerhetsproblem.

Chen sade även att det finns för många kryphål i systemet och att staten borde upprätthålla strikta regler kring hanteringen av vaccin.

Utan en grundlig undersökning kommer man bara att uppdaga enstaka fall och problemets omfattning kommer inte bli känt, tillade han.

Angående påståendena från hälsoministeriet att China Economic Times inte rapporterat korrekt, svarade tidningen att de var redo att ta eventuella rättsliga konsekvenser av att ha rapporterat sanningen.

Wang Keqing uttryckte även han sin beslutsamhet i att avslöja sanningen och inte vika sig.

Chen Tao’an sade till Epoch Times att han ”definitivt kommer att fortsätta på samma väg eftersom detta har med folks liv och säkerhet att göra, inte minst barns”.

Yi Wenlong sade att hoten inte skrämt dem alls. Det har bara gjort dem mer bestämda att undersöka vem som ligger bakom det hela.

– Vi kommer att fortsätta att jaga de personer som är ansvariga, sade han.

Översatt från engelska:

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31936/