Kontrollsamhället når nya höjder i Shenzhen


Enligt en artikel i New York Times den 12 augusti håller den kinesiska staden Shenzhen på att förvandlas till något som verkar taget ur en dystopisk science fiction-film. Minst 20 000 övervakningskameror, styrda av avancerad datorteknik med program som kan känna igen ansikten, ska hålla reda på invånarnas förehavanden. Dessutom har man just utfärdat nya chipförsedda ID-kort som innehåller information om allt från etnicitet och religion till bärarens hyresvärds telefonnummer och hur många barn han eller hon har.

Shenzhen, en stad i södra Kina, nära Hongkong, som växte från en liten samling bondbyar i slutet av 70-talet till ett centrum för Kinas datorindustri, med över 12 miljoner invånare. De allra flesta har statusen av inflyttade och saknar de permanenta ID-kort som alla kinesiska medborgare enligt lag jämnt måste bära med sig. Just de stora folkomflyttningarna de senaste årtiondena har gjort detta system ineffektivt, och det är lättare att gömma sig för myndigheterna. Shenzhen, såsom ofta är fallet med snabbväxande ”boomtowns” har varit hårt drabbat av brottslighet.

Enligt en ny giv från kommunistregimen ska över 150 miljoner kineser som lever i de större städerna förses med de nya ID-korten. Dessutom ska polisen i högre utsträckning använda högteknologi i sitt arbete. Andra exempel på detta som ges i artikeln är användandet av GPS-sändare på varje enskild polisman, något som redan är verklighet i Shenzhen, för att koordinera polisarbetet digitalt från sambandscentraler. Man har också satt upp 20 000 nya övervakningskameror i staden och även kopplat upp de redan 180 000 befintliga privata kamerorna till ett nät som polisen kan komma åt vid behov.

Man använder brottsbekämpning som orsak till dessa åtgärder, men de kan givetvis också användas för att kontrollera befolkningen och ytterligare inskränka deras mänskliga rättigheter. China Public Security Technology, det USA-baserade företag som tagit fram övervakningstekniken sällar sig nu till den skara företag som får utstå internationell kritik för att man direkt eller indirekt stödjer kommunistregimens rigorösa övervakning av medborgarna. Där återfinns redan Microsoft, Yahoo, Google och Cisco Systems.

Kameraövervakning har förvisso blivit mycket mer vanligt även i väst i och med terrorhotet, något som uppmärksammats på sistone. Städer som London och New York har trappat upp sin användning av övervakningskameror drastiskt. Emellertid är det som Kina nu håller på att sätta i verket ojämförligt mycket mer omfattande och storskaligt. Kina har tidigare kritiserats för att man använt ”kriget mot terrorismen” i sin egen retorik, genom att kalla alla möjliga dissidenter för ”terrorister”. Nu tycks det som man återigen drar nytta av världsläget för att stärka sin egen makt över landet. Dinah PoKempner från Human Rights Watch som intervjuas i New York Times-artikeln, påpekar också att förutom skillnaden i mängden utrustning är det även stora skillnader i vilket rättsskydd kinesiska eller västerländska medborgare har inför den här typen av situationer, samt polisens befogenheter.