Kontorets utformning kan skapa konflikter
I medelstora öppna kontorslandskap (10 till 24 personer) har män lättare än kvinnor att hamna i konflikter. (Foto: Mikael Iso Oja/Epoch Times Sverige).


Konflikter på arbetet kan vara orsakade av hur själva kontorslandskapet är utformat.

Kontor där personalen inte har några egna personliga arbetsplatser påverkar både kvinnor och män negativt och leder till flest konflikter, visar en ny studie.

Mest överraskande var att det i stora öppna kontorslandskap, där fler än 25 personer delar rum, skapas större harmoni. Och trots att männen har fler arbetsplatskonflikter, påverkar valet av kontorstyp fler kvinnor än män negativt.

– Kvinnor lägger märke till detaljer mer än män, är känsligare för den sociala arbetsmiljön och fysisk närhet. De ger och får mer socialt stöd av sina kollegor jämfört med män, säger arkitekt Christina Bodin Danielsson i ett pressmeddelande som tillsammans med andra svenska forskare gjort studien, där 5229 kontorsanställda medverkat.