Konsumenter gillar miljömärkt


Svenska konsumenter är villiga att betala mer för miljövänlig mat, i varje fall när det gäller fisk. Det visar en studie som gjorts av forskare i Örebro. Men många vet inte hur miljömärkningen ser ut.

– Konsumenterna tar hänsyn till miljö- och ursprungsmärkning, och det finns en vilja att betala mer för miljömärkt mat, säger Thomas Laitila, professor i statistik vid Handelshögskolan på Örebro universitet.

Forskarna Thomas Laitila och Anna-Maria Kling från Örebro har undersökt hur konsumenterna värderar miljö- och ursprungsmärkning av torsk och lax från Östersjön och Nordostatlanten. Resultatet från studien visar att konsumenterna i genomsnitt är villiga att betala 69 kronor mer per kilo fisk om den är miljömärkt.

De tillfrågade i studien köper gärna lax från Östersjön om den är miljömärkt, men när det gäller torsk ska den helst fiskas någon annanstans.

I genomsnitt var de tillfrågade villiga att betala 75 kronor mer per kilo torsk som kommer från Nordostatlanten än för torsk som fiskats i Östersjön.

Brist på kunskap

– Vi blev förvånade över siffrorna, Det tycks som om medias rapportering om de hotade torskbestånden i Östersjön har fått ett stort genomslag bland svenska konsumenter och våra resultat tyder på att konsumenternas val är en möjlig väg mot ett mer hållbart fiske, säger Thomas Laitila i ett pressmeddelande från Örebro universitet.

Men samtidigt som intresset är stort, är det många som inte känner till vad som egentligen är miljömärkt mat.

Undersökningen visar att många konsumenter tror att de handlar ekologisk mat när de i själva verket inte gör det.

– Kunskapen om miljömärkning var mindre än vi förväntade oss. 31 procent av dem som deltog i undersökningen kunde inte ange någon typ av miljömärkning för livsmedel. Vi blev också förvånade över att många angav andra märken, till exempel nyckelhålet, som är en märkning för hälsosam mat och inte en miljöcertifiering.

KRAV mest kända miljömärkningen

Den miljömärkning som är mest känd bland konsumenterna är KRAV (35%) som står för ekologiskt producerade livsmedel. På andra plats i undersökningen kom Svanen (31%,) en miljömärkning som inte används för mat, utan för andra produkter och tjänster. På tredje plats kom Nyckelhålet (14%).

Majorieten, (70 procent) av dem som deltog i undersökningen svarade att de gärna vill lära sig mer om miljömärkta livsmedel.

– Konsumenterna måste få bättre information om miljömärkning och ursprungsmärkning, säger Thomas Laitila.

Undersökningen är delvis finansierat av Europeiska unionen via Fonden för fiskets utveckling.