Konstruktionsfel upptäckt i Apples iBook G4
Apple iBook G4 kan fås att fungera med hjälp ev en skruvtving. Danska konsumentstyrelsen har nu uppträckt att nedsläckningsproblemen beror på ett lödfel. (Foto: Forbrugerstyrelsen, Denmark)


En konstruktionsfel i en av Apples bärbara datormodeller, iBook G4, har påvisats av ett oberoende elektronikföretag i Danmark. Det ska förhoppningsvis hjälpa missnöjda ägare att få ersättningar från datorföretaget, meddelade den danska konsumentstyrelsen den 3 maj.

Tusentals ägare till iBook G4 har klagat på att datorn uppvisar symtomet att den släcks ned av sig själv, efter cirka ett år i bruk. Datorn kan fungera om man pressar ihop den med en stor klämma. Apple har tidigare avvisat alla reklamationer med hänvisning till att det inte är ett konstruktionsfel och garantitiden på tolv månader har utgått.

Den här undersökningen visar nu att det är en konstruktionsfel. En lödfel mellan två komponenter i datorn orsakar ett strömavbrott som leder till att datorn oväntat släcks ned. Symptomet uppstår inte med en gång, utan efter upprepade på- och avstängningar. Lödpunkten som redan från början var bristfällig blir sämre med tiden, och till sist uppstår glappkontakt.

Apple Computer International har redan gjort upp om ersättningar med en del kunder i Danmark med anledningen av den här undersökningen. På danska konsumentstyrelsen hoppas man att detta kan leda till att kunder i andra länder kan få kompensation för de bristfälliga datorerna.