Konst väcker minnen om förföljelse
På utställningen av The Art of Zhen, Shan, Ren i Örebro den 12 november 2011 står Benjamin Kong framför tavlan Röd mur.( Foto: Epoch Times)


En vandringsutställning som heter The Art of Zhen Shan Ren (Sanningens, Godhetens och Tålamodets konst) visas under två veckor i Örebros centrum, i affärscentrumet Krämaren.  De flesta tavlorna har målats av kinesiska konstnärer som lever i exil på grund av att de utövar den andliga metoden Falun Gong, som förföljs i Kina.

Invigningen ägde rum på lördagen den 12 november och landshövdingen Rose-Marie Frebran och kultur- och medborgarnämndens ordförande Behcet Barsom nämnde i sitt tal hur viktigt det är att man tillåter konsten vara fri, vilket inte kan uppnås i länder där förtryck och brist på mänskliga rättigher råder.

I konsthallen fanns en besökare som själv fått uppleva förtryck i Kina. Benjamin Kong är kinesisk läkare som bott i Skövde i flera år efter att ha fått asyl i Sverige.

Han övar Falun Gong och blev förföljd och torterad i Kina på grund av det. Genom konstverken i utställningen fick han också se delar av den grymma behandling som han själv utsattes för i arbetslägret i Kina.

Han tycker att utställningen är bra för att människorna kan se vad som händer i Kina.

– Världens media pratar inte tillräckligt mycket om vad som händer i Kina så därför är den här utställningen viktig. Jag menar att man inte har så många chanser i världen nu för tiden till att få veta vad som händer på riktigt i Kina, och det är viktigt att prata om vad som händer där idag.

– Eftersom jag utövar Falun Gong är det viktigt att berätta sanningen. På grund av förföljelsen blev jag arresterad fem gånger och misshandlad, de slog mig i huvudet så att jag förlorade medvetandet. De slog mig på benen och höfterna så jag föll ner, jag rullade runt på marken för att det var så smärtsamt att jag inte kunde stå. Jag kunde inte stå rak på en vecka efter det.

Benjamin Kong sändes till arbetsläger och fick vara där över ett år. Han fick göra slavarbete och blev hjärntvättad. De tvingade alla Falun Gong-utövare på arbetslägret att titta på program som de hade gjort med lögner om Falun Gong och de fick läsa deras tidningar som de själv diktat ihop.

– I arbetslägret hade man ingen frihet och de kontrollerade människans grundläggande behov. Man behöver sova men de försöker hindra en från att sova så man inte är klar i huvudet.  Man tänker inte klart då. Man behöver dricka vatten och om man inte får dricka blir man mycket trött. De kontrollerar när man får gå till toaletten.

På konstutställningen såg Benjamin Kong tavlor där polisen slår utövare, vilket han själv fått uppleva. Han kände också en mamma i Kina vars son hade dött på grund av förföljelsen.


Tavlan om organskörd berörde Benjamin Kong starkt (Foto: Epoch Times)

Tavlan om organskörd berörde Benjamin Kong starkt (Foto: Epoch Times)

Kong fick också ett starkt intryck av tavlan där man tar organ från en utövare. Han har inte själv något bevis för att sådant händer men eftersom han är läkare pratade han med andra läkare som gör organtransplantationer i Kina och fick detta bekräftat.

Läkarna som gör transplantationer åker till platser där polisen har dödat kriminella. Dessa är skjutna i vissa delar av kroppen så att det är garanterat att de lever tills dess att man tagit deras organ, eftersom organen behöver ha blodcirkulation vid avlägsnandet.

När man inte dör direkt och när skottet har ljudit, kommer olika läkare springande och tar olika organ, berättar Kong. Han har pratat med läkare som gör detta och de berättade att en gång sade en person till dem att det gör så ont så var god och gör det snabbt, ta organen snabbt. 

Benjamin Kong menar att i Kina respekterar man inte mänskliga rättigheter. Falun Gong-utövare ses av kommunistregimen som fiender och det finns inga lagar som kan skydda Falun Gong-utövares rättigheter. Även om det finns lagar, gäller de inte för Falun Gong-utövare.

Han hoppas att fler människor får känna till förföljelsen och kan rapportera om den såsom Epoch Times gör.