Könssjukdom ökar risken för prostatacancer


En ny studie har visat att den sexuellt överförbara parasiten trichomonas kan främja tillväxten av cancerceller i prostata.

Prostatacancer är den femte vanligaste cancerformen i världen. En tredjedel av alla män som drabbas av cancer i Sverige har prostatcancer. Antalet fall har ökat kraftigt de senaste decennierna.

Forskare vid University of California i USA, har undersökt mänskliga prostataceller i laboratorium. De såg att parasiten Trichomonas Vaginalis som orsakar könssjukdom ökade tillväxten av cancerceller.

Trichomonas är en sexuellt överförbar könssjukdom som infekterat 275 miljoner människor i världen. Sjukdomen är lömsk, många som smittas får inga symtom.

Eventuella symtom yttrar sig som flytningar, sveda och klåda.

Parasiten finns hos kvinnor i slidan och smittar vid oskyddad sexuell kontakt.

De nya rönen bekräftar
tidigare forskningsresultat som visat på samband mellan Trichomonas och prostacancer.

En tidigare studie som utfördes 2009 av forskare vid Harvard School of Public Health har visat på att män som bär på Trichomonas har en större benägenhet att utveckla prostatacncer.

Studien från University of California har publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).