Konserveringsmedel i läsk kan skada DNA
Natriumbensoat, ett konserveringsmedel som används i läskedrycker, har funnits orsaka skador på DNA. (Foto: AFP/Deshakalyan Chowdhury)


Forskare vid Sheffield University i England har funnit indikationer på att natriumbensoat, ett vanligt konserveringsmedel som används i både mat och dryck kan skada DNA. Det används som mögelhämmare i bland annat Pepsi Cola, Coca Cola, Sprite, och andra läskedrycker samt pickles och såser.

Peter Piper, professor i molekylärbiologi och bioteknik, har forskat om natriumbensoat sedan 1999. Han testade natriumbensoat på levande jästceller och oroades av sin upptäckt av att det skadar DNA i mitokondrierna.

Piper publicerade sitt fynd nyligen i den brittiska tidningen The Independent; ” Denna kemikalie har en fömåga att orsaka allvarlig skada på DNA i mitokondrierna, till den grad att den totalt inaktiverar dem – den knäcker dem helt och hållet.”

Piper förklarade i tidningen att mitokondrierna konsumerar syre för att ge kroppen energi, och om de skadas – vilket händer i många sjukdomstillstånd – börjar cellerna att fungera mycket dåligt. Det finns en hel rad sjukdomar som nu kopplas ihop med en skada på detta DNA – Parkinson och ganska många neurodegenerativa sjukdomar, men framför allt hela åldrandeprocessen.

Natriumbensoat finns naturligt i tranbär, äpplen, mjölkprodukter, kanel och kryddnejlika. Mängden natriumbensoat som finns naturligt i maten är omkring 40 mg/kg. När den används som konserveringsmedel är mängden omkring 2 000mg/kg. Historiskt sett kom bensoesyran från en torrdestillation av bensoinharts. Industriella preparat görs nu billigt från toluen. Natriumbensoat tillverkas av bensoesyra.

Studier som den Amerikanska mat- och medicinalstyrelsen (FDA) redovisar gjordes huvudsakligen på råttor och möss, och dessa verkar inte uppvisa någon giftighet. Testerna som gjordes på ett begränsat antal individer visade inga ogynnsamma effekter från 1960 –talet till 1980-talet. Därför anser FDA att både natriumbensoat och bensoesyra är säkra att använda.

Stödgruppen för hyperaktiva barn, The Hyperactive Children´s Support Group, i England tar avstånd från detta och rekommenderar att undvika natriumbensoat och bensoesyra. Piper anser att testerna som gjorts av FDA är ”föråldrade”.

En kortare studie på råttor, där man matade dem med 1 800 mg/kg natriumbensoat/bensoesyra, orsakade skador i centrala nervsystemet. Bensoesyran orsakade också skada på levern och minskade vikten. Dessa studier anses dock vara för otillräckliga för att kunna ge säkra utslag.

Värt att notera är att C-vitamin (askorbinsyra), en tillsats som används i läskedrycker, reagerar med natriumbensoat och skapar bensen, som är ett känt cancerframkallande ämne och en luftförorenare.

Källor:

http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad26.htm#SubSectionNumber:11.1.1
http://news.independent.co.uk/health/article2586653.ece
http://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumbensoat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bensoesyra

Översatt från engelska