Konjunkturen fortsatt stark
Olika flaskhalsar sätter stopp för ytterligare expansion, vilket är särskilt tydligt inom data- och byggbranschen, säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare. (Foto: AFP)


Samtidigt som högkonjunkturen håller i sig kan bristen på kompetent personal, arbetskraft och bostäder skapa en hämmande effekt för Sveriges fortsatta tillväxt. Detta rapporterar Stockholms Handelskammare.

Fler och fler företag nyanställer. Detta gäller särskilt företag inom byggindustrin, sällanköpsvaruhandeln och uppdragsverksamheten.

Samtidigt meddelar Försäkringskassan att man de senaste åren sett en kraftig nedgång av antalet sjukpenningsdagar. Från över 90 miljoner dagar år 2002 till beräknat drygt 55 miljoner dagar 2007.

Branscher där över 80 procent av företagen noterat brist på kompetent tillgänglig personal är databranschen och byggbranschen. I Stockholm ser man bristen på byggpersonal som en hämmande faktor för tillväxten.

– Stockholms konjunktur är urstark och vi kan se hur det ger tusentals nya jobb. Samtidigt ser vi oroande tendenser inom vissa branscher på att konjunkturens topp kan vara nådd. Olika flaskhalsar sätter stopp för ytterligare expansion, vilket är särskilt tydligt inom data- och byggbranschen. Det är i goda tider vi verkligen saknar bostäder så att folk kan flytta hit. Tyvärr ser det ut som om vi inte kan ta vara på hela konjunkturuppgången, säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

– Det är glädjande att ohälsotalet kan fortsätta att sjunka samtidigt som det finns en kraftig efterfrågan på arbetskraft i samhället, säger Curt Malmborg, Försäkringskassans generaldirektör i ett pressmeddelande. Det vanliga tidigare har varit att sjukpenningen har ökat i takt med konjunkturen.

Det är i Stockholm som tillväxten är som starkast. Stockholms viktigaste bransch, uppdragsverksamheten, vilken omfattar olika konsumentverksamheter såsom revisionsfirmor, advokatbyråer, reklambyråer med flera, ser enligt Stockholms Handelskammares rapport, Stockholmsbarometern, stabil ut. Men även här klagar så mycket som femtio procent av företagen över bristen på kompetent personal.